Finančný dar putoval ďalej

Marius Pedersen pomáha, darované peniaze našli nových adresátov.

„V adventnom období je prirodzené, že myslíme aj na ľudí, rodiny a deti, ktoré potrebujú pomoc. Obdivujem ľudí, ktorí sú ochotní túto pomoc rozdávať každodenne, respektíve sa to stalo ich poslaním a životným štýlom,“ povedal riaditeľ zvolenskej pobočky Marius Pedersen, Jozef Pivka.

S kolegami už niekoľko rokov robia zbierku pre neziskové organizácie, ktorým sa zíde každý cent. „Výťažok zo zbierky sme odovzdali aj tento rok, prekvapujúco sme však aj my získali finančný dar, čo sme nečakali,“ priznal. „Keďže presne vieme, kde tento dar potrebujú oveľa viac, rozhodli sme sa ho po zdanení rozdeliť na tri časti a venovať ďalším,“ objasnil.

Finančná odmena, ktorú dostal zvolenský Marius Pedersen, bola súčasťou Ceny primátorky mesta Zvolen. Jozef Pivka odmenu tesne pred Vianocami podelil na humánne ciele: pre Charitu sv. Alžbety, Centrum pre obnovu rodiny Dorka a na prevádzku mobilnej ľadovej plochy na Nám. SNP.

p1210904_web p1210905_web

Finančná odmena, ktorú zvolenská pobočka Marius Pedersen rozdelila bola súčasťou Ceny primátorky mesta Zvolen za dlhoročnú pomoc pri prevádzkovaní mestskej ľadovej plochy, za rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti nakladania s odpadmi, ekológie a za užitočnú spoluprácu

pc210823_web

Finančné dary si od Jozefa Pivku prevzala (zľava) sestra Patrícia z Charity sv. Alžbety, Ivana Kolačkovská z Centra pre obnovu rodiny Dorka a primátorka Lenka Balkovičová na projekt mobilnej ľadovej plochy