Polopodzemné kontajnery už aj v Trenčíne

Obyvatelia sídliska Pred poľom a Žilinskej ulice v Trenčíne si od decembra 2015 môžu vyskúšať nové polopodzemné kontajnery, ktorých výstavbu umožnilo mesto Trenčín v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. Trenčín sa takto pridal k novému modernejšiemu systému zberu odpadu.

Ide o pilotný projekt, ktorého cieľom je otestovať nový druh kontajnerov z viacerých hľadísk. Jedným z nich je zvýšenie kapacity zberných miest, keďže polopodzemné kontajnery dokážu prijať viac odpadu ako ich nadzemní predchodcovia.

Ďalším aspektom je estetický efekt polopodzemných kontajnerov a ich okolia. Klasický typ kontajnerov sa pomerne ľahko zaplnil a potom ľuďom neostávalo nič iné, ako odpad odkladať na zem vedľa smetných nádob, čo kazilo celkový dojem zberného miesta. Okrem toho nový typ kontajnerov zamedzí ľuďom vyberať odpad z kontajnerov a prehrabávať sa v nich.

Tiež sú vhodným riešením problému umiestnenia odpadu – chlad v podzemnej časti kontajneru znižuje riziko jeho biologického rozkladu a eliminuje zápachy. V zime, naopak, zabránia zamŕzaniu odpadu, čo doteraz spôsobovalo komplikácie pri vyprázdňovaní smetných nádob. Tieto typy kontajnerov znemožňujú prístup zvierat a zhromažďovanie hlodavcov.

Okrem toho nimi nikto nepohne, čo vylučuje prevrátenie a vysypanie nádoby s odpadkami, prípadne premiestnenie zbernej nádoby na iné miesto. Práve pre tieto fakty si zmenu už dnes pochvaľujú viacerí obyvatelia spomínaných mestských častí.

Samotné kontajnery majú formu valca, ktorého väčšia časť je, ako napovedá názov, ukrytá pod zemou. Nadzemné časti sa dajú prirovnať ku kusu „rúry“ s poklopom, cez ktorý je možné odpad vhodiť dnu. Kontajnery sú už klasicky farebne rozlíšené podľa druhu odpadu, ktorý do nich patrí. Okrem komunálneho odpadu majú teda obyvatelia možnosť triediť aj odpad, akým je papier, sklo a plasty.

Vyprázdňovanie kontajnerov zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá disponuje špeciálnym zberným vozidlom potrebným na ich vyprázdnenie. Súčasťou tohto vozidla je tzv. hydraulická ruka, ktorou sa vnútorná časť kontajnera vyberie zo zeme, vysype do nákladného priestoru vozidla a následne vsunie späť na pôvodné miesto.

Novinkou je inteligentné monitorovanie odpadu v polopodzemných kontajneroch prostredníctvom moderného riešenia WASTE:IT. Každý kontajner obsahuje zariadenie na monitorovanie stavu výšky odpadu. Informácie sú prenášané  cez mobilnú sieť do mobilného zariadenia pracovníka spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Aplikácia lokátora kontajnerov informuje o ich reálnom zaplnení, čím je umožnené efektívnejšie a rýchlejšie plánovať odvoz odpadu. Prostredníctvom aplikácie má jednoduchý prístup k aktuálnym informáciám o naplnenosti zberných nádob aj samotný občan.

Projekt prináša aj určité obavy. Jednou z nich je donášková vzdialenosť na uloženie odpadu. Kontajnery, ktoré boli umiestnené v blízkosti bytových domov, takto nahradí centrálne miesto na vyhadzovanie odpadu, čím sa mnohým obyvateľom predĺži vzdialenosť od domu ku kontajnerom. Zatiaľ sa však zdá, že pozitívne výsledky nových kontajnerov prevažujú nad spomínanou obavou.