Banská Bystrica

Marius Pedersen a.s. prevádzka Banská Bystrica – Šalková

Spoločnosť Marius Pedersen a.s. prevádzka Banská Bystrica zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto Banská Bystrica, okolité obce a podnikateľské subjekty.
Spoločnosť je prevádzkovateľom regionálnej skládky odpadov v Banskej Bystrici a zberne triedeného odpadu Dechetteries.

Zoznam činností

  • prevádzkovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad
  • prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
  • prevádzkovanie zberne triedeného odpadu Dechetteries

Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Banská Bystrica
Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Banská Bystrica

Prevádzkové hodiny – skládka odpadov:Prevádzkové hodiny – zberňa triedeného odpadu Dechetteries:
Pondelok6:30-16:30Pondelok8:30-17:30
Utorok6:30-15:30Utorok8:30-17:30
Streda6:30-15:30Streda8:30-17:30
Štvrtok6:30-16:30Štvrtok8:30-17:30
Piatok6:30-15:30Piatok8:30-17:30
Sobota7:00-14:00Sobota8:30-17:00

Kontakt
Marius Pedersen, a.s.
Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa:
P.O.BOX 51, 974 11 Banská Bystrica
Tel.: 048 418 61 88 Fax.: 048 418 61 89
e-mail: bbystrica@mariuspedersen.sk
e-mail: drugdova.m@mariuspedersen.sk

Kontakt na obchodného zástupcu:
Marianna Klobušická, mob. 0903 736 089, klobusicka.m@mariuspedersen.sk

Viac fotografií
Panoramatické zobrazenie

Fotografie z výstavby II. podetapy

Aktuality

  • Dostavba administratívnej budovy, Marius Pedersen, skládka Šalková
  • Realizácia výstavby I. etapy – II. podetapy skládky odpadov Banská Bystrica