Bratislava

Marius Pedersen, a.s. prevádzka Bratislava

Marius Pedersen, a.s. prevádzka Bratislava ponúka komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi pre samosprávy, občanov, komerčných zákazníkov, priemyselné podniky a obchodné reťazce.

Zoznam činností

  • zber a preprava odpadov
  • zber druhotných surovin
  • zber a preprava nebezpečných odpadov
  • prenájom kontejnerov
  • triedenie odpadov
  • poradenstvo, vybavenie povolení
  • čerpanie tekutých odpadov
  • čistenie lapačov tukov, čistenie odlučovačov oleja
  • odvoz a zneškodnenie odpadov s obsahom azbestu

Prospekt FRONTPRESS – novinka7,5 m3 nádoby

Prospekt FRONTPRESS – možnosti nádob

Prevádzka Marius Pedersen, a.s., Bratislava prevádzkuje na Starej Vajnorskej č. 6 ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV, kde môžu občania, právnicke a fyzické osoby z Bratislavy odovzdať ostatné aj nebezpečné odpady podľa priloženého zoznamu. Občania Bratislavy môžu na zberný dvor priniesť BEZPLATNE vyradené elektrické a elektronické zariadenia, staré oleje, batérie a akumulátory. Odber ostatných vytriedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom škodlivín je SPOPLATNENÝ.

Zoznam odpadov povolených odovzdávať na Zbernom dvore Bratislava, Stará Vajnorská

Prevádzkové hodiny: prestávka
Pondelok7:00 - 15:3011:00 - 12:00
Utorok7:00 - 15:3011:00 - 12:00
Streda7:00 - 15:3011:00 - 12:00
Štvrtok7:00 - 15:3011:00 - 12:00
Piatok7:00 - 15:3011:00 - 12:00

Kontakt

Marius Pedersen, a.s.
Vajnorská 137, 83104 Bratislava – Nové Mesto
Tel.: 02 446 359 95, Fax.: 02 444 548 78
e-mail: bratislava@mariuspedersen.sk

Bc. Štefan Matejčík – regionálny riaditeľ
Tel.: 0902 999 505
e-mail: matejcik.s@mariuspedersen.sk

Mgr. Marek Dúha – vedúci prevádzky
Tel.: 0902 947 923
e-mail: duha.m@mariuspedersen.sk

Jaroslav Rampáček – dispečer
Tel.: 0902 999 585
e-mail: rampacek.j@mariuspedersen.sk

Kontakt na obchodných zástupcov
Ing. Erika Májková
Tel.: 0902 947 910
e-mail: majkova.e@mariuspedersen.sk

Jaroslav Mozola
Tel.: 0902 947 843
e-mail: mozola.j@mariuspedersen.sk

AKTUALITY:

Podpora akcie nadácie PONTIS: NAŠE MESTO 2016.
Spoločnosť poskytla 5 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 7 m3 a odvoz odpadu zdarma.

Podpora akcie nadácie PONTIS: NAŠE MESTO 2014.
Spoločnosť zabezpečovala odvoz a zhodnotenie vyzbieraných odpadov.

Dobrovoľná akcia v zariadení HESTIA v rámci akcie NAŠE MESTO 2013

Ďakovný list

Pomoc pri zabezpečení kultúrneho programu pre folklórny súbor ČEČINKA
-    Poďakovanie za spoluprácu

Brigáda na Kačíne Bratislava 21.4.2012

Ďakovný list


Biskupické-Noviny-september-2011-info-o-MPBA.pdf

Ďakovný list pre prevádzku MP Bratislava