Bzenex BMP

Bzenex BMP, s.r.o.

Spoločnosť Bzenex BMP, s.r.o. je spoločným podnikom obce Bzenica a spoločnosti Marius Pedersen a.s. Bola založená zakladateľskou zmluvou v máji 2007 s cieľom rozvíjať aktivity v oblasti nakladania s odpadmi v regiónoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Od januára 2009 začala prevádzkovať skládku odpadov Bzenica – Uhlisko.

Zoznam činností

  • prevádzkovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad
  • prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
  • preprava odpadov

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Bzenica – Uhlisko
Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Bzenica

Prevádzkové hodiny - skládka odpadov:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30

Kontakt
Bzenex BMP, s.r.o.

Bzenica č. 344, 966 01 Bzenica
Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko
Tel: 045 681 29 42
e-mail: bzenex@mariuspedersen.sk

Kontakt na obchodného zástupcu:
Zuzana Kyslá – mob. 0905 846 036, kysla.z@mariuspedersen.sk