Kopaničiarska odpadová spoločnosť

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva v mestách Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, v okolitých obciach a pre podnikateľské subjekty. Spoločnosť je prevádzkovateľom skládok odpadov v Kostolnom a Rakoviciach. Skládky odpadov Kostolné a Rakovice sú vybudované ako skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Zoznam činností

  • prevádzkovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad
  • zber, preprava ostatných odpadov a nebezpečných odpadov
  • zber, preprava komunálnych odpadov a ich zneškodňovanie skládkovaním
  • prenájom kontajnerov

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke
Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Kostolné
Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Rakovice

Prevádzkové hodiny – skládka odpadov Kostolné:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30
Mimo prevádzkových hodín podľa dohovoru.

Prevádzkové hodiny – skládka odpadov Rakovice:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30
Mimo prevádzkových hodín podľa dohovoru.

Kontakt
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Skládka v Kostolnom
Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné
Tel.: 032 7790 550 Fax.: 032 7790 120 mobil: 0902 999 592
e-mail: kos@mariuspedersen.sk

Skládka Rakovice
Rakovický háj č. 191, 922 08 Rakovice
Tel.: 0902 999 591
e-mail: kos@mariuspedersen.sk

AKTUALITY

Realizácia výstavby IV. etapy skládky odpadov Rakovice
http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/realizacia-vystavby-iv-etapy-skladky-odpadov-rakovice/

Realizácia výstavby II. etapy skládky Kostolné
http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/realizacia-vystavby-II-etapy-skladky-Kostolne/

Rekultivácia I. a III. etapy skládky odpadov Rakovice
http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/rekultivacia-I-a-III-etapy-skladky-odpadov-Rakovice/