Košice

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Košice

Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Košice zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre priemyselných zákazníkov s rôznym zameraním a menšie podnikateľské subjekty na pôde mesta Košice a jeho okolia.

Zoznam činností

 • návrh riešení zabezpečenia outsourcingu odpadového hospodárstva
 • preprava a zhodnocovanie ostatných odpadov
 • preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov (vozidlami ADR)
 • triedenie ostatných odpadov
 • lisovanie druhotných surovín
 • výkup a spracovanie druhotných surovín (kartón, papier, plasty, kovy)
 • obchodná činnosť – druhotné suroviny
 • prenájom kontajnerov typu: HNK (hákový naťahovací kontajner), VOK (veľkoobjemový kontajner)
 • prenájom technológií na úpravu odpadov (lisy, triediace linky, drviče,…)
 • váženie na mostovej nákladnej váhe typu SCHENCK
Prevádzkové hodiny:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30

Od 1.10.2012 prevádzka Košice rozšírila svoje portfólio poskytovaných služieb

 • zabezpečenie odberu  prepravy a zhodnotenia alebo zneškodnenia tekutých odpadov  a nebezpečných tekutých odpadov vlastnou cisternou CAPT-12 ADR
 • Najmodernejší systém zberu odpadov vozidlami typu FRONTPRESS – novinka na slovenskom trhu
 • Zberné nádoby s objemom 7,5 m3 !!

  Tieto zberné nádoby sú určené pre čelné vysýpanie a sú vhodné na ľahké druhy odpadov ako sú zmiešané obaly, kartón, rôzny priemyselný odpad, plasty, komunálny odpad a podobne

  Kontakt
  Marius Pedersen, a.s.
  Cesta do Hanisky 11, 040 15 Košice
  Tel.: 0902 999 413
  e-mail: kosice@mariuspedersen.sk

  Obchodný zástupca:
  Ing. Erik Babej
  Tel.: 0902 947 960
  e-mail: babej.e@mariuspedersen.sk