Pezinok

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Pezinok
Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Pezinok zabezpečuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálnych a priemyselných zákazníkov v okolí Pezinka, Senca, Trnavy, či Záhoria.

Zoznam činností

  • prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – triediaca hala
  • prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
  • zber a preprava komunálnych, priemyselných, stavebných a nebezpečných odpadov
  • zber, preprava a nakladanie so separovanými odpadmi
  • zber, preprava a nakladanie s odpadmi z priemyselných a logistických parkov
  • zber, preprava a nakladanie s BIO odpadmi
  • recyklácia, triedenie a lisovanie odpadov
  • legislatívne poradenstvo

Prevádzkové hodiny:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30

Harmonogramy vývozov na rok 2017:

Vývozný kalendár mesta Pezinok
Vývozný kalendár mesta Pezinok
Vývozný kalendár mesta Pezinok – okruh Vinice
Vývozný kalendár mesta Pezinok – rekreačné oblasti
Vývozný kalendár mesta Pezinok – druhotné suroviny – podnikatelia
Vývozný kalendár mesta Pezinok – sklo – sídliská

Vývozné kalendáre obcí okolia mesta Pezinok
Častá
Doľany
Dubová
Kaplna
Limbach
Píla
Slovenský Grob
Smolenice
Svätý Jur
Štefanová
Viničné
Vinosady

Zmena systému triedenia odpadu v obciach

Zber nebezpečného odpadu a drobného stavebného odpadu

Kontakt
Marius Pedersen, a.s.
Viničnianska 25, 902 01 Pezinok
Tel.: 033 640 44 28
Fax.: 033 640 22 50
e-mail: pezinok@mariuspedersen.sk

Kontakt na obchodných zástupcov:
Bc. Juraj Valach – 0902 947 865,  valach.j@mariuspedersen.sk
Ing. Jana Kováčová – 0902 999 451 ,  kovacova.j@mariuspedersen.sk


Stojí za zmienku..

Obec Píla udelila ďakovný list našej spoločnosti za poskytnutú pomoc po povodni 2011.


Aktuality

V. ročník Malokarpatskej školskej ligy

IV.ročník Malokarpatskej školskej ligy

Zmienka o školskej lige v časopise Pezinčan

III. ročník Malokarpatskej školskej ligy


II. ročník Malokarpatskej školskej ligy


Exkurzia detí na prevádzke Marius Pedersen v Pezinku

Pomoc pri odstraňovaní povodne v obci Častá