Piešťany

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Piešťany

Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Piešťany zabezpečuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálnych a priemyselných zákazníkov v Piešťanoch a okolí.

Zoznam činností

  • zber a preprava komunálnych, priemyselných, stavebných a nebezpečných odpadov
  • zber, preprava a nakladanie so separovanými odpadmi
  • zber, preprava bioodpadu, kovov, tetrapakov
  • legislatívne poradenstvo
  • preprava odpadov vo veľkoobjemových kontajneroch (do 35 m3)
  • prenájom kontajnerov typu: HNK (hákový naťahovací kontajner), VOK (veľkoobjemový kontajner)
  • čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok

Propagačné materialy k separovanému zberu
Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad
PET fľaše nie sú odpadom
Prečo triediť a recyklovať papier
Prečo triediť a recyklovať plasty
Prečo triediť a recyklovať sklo
Ako separovať odpad v meste Piešťany
Zmena systému separovaného zberu pre občanov obcí

Kontakt:
Marius Pedersen, a.s.
Valová 44, 921 01  Piešťany
Tel.: 033 774 19 54
Fax.: 033 774 42 42
e-mail: piestany@mariuspedersen.sk

Kontakt na obchodného zástupcu:
Ing. Lenka Ákossyová, 0902 999 460, akossyova.l@mariuspedersen.sk


AKTIVITY prevádzky Piešťany

Podporili sme projekt v obci Dolný Lopašov

V nedeľu, dňa 26. Apríla na Námestí v Dolnom Lopašove pokrstili miestni školáci bublinami z bublifukov tzv. „čitateľskú lavičku“. Ide o unikátny komunitný projekt mládežníckej inciatívy Lepší Dolný Lopašov, ktorý sa rozhodla podporiť aj naša spoločnosť Marius Pedersen, a.s., prevádzka Piešťany. Čítajte viac…