Žakovce

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Žakovce , 059 73 Žakovce 189
Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Žakovce zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre regióny miest  Poprad, Kežmarok , Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš, a taktiež pre obchodné reťazce , priemyselné podniky i súkromný sektor.

Zoznam činností

  • preprava odpadov
  • prevádzkovanie zariadenia na zber a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátanie ich prepravy
  • prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu z elektrozariadení
  • zneškodňovanie ostatných a nebezpečných odpadov
  • zabezpečenie zhodnocovanie druhotných surovín , ostatných i nebezpečných odpadov a elektroodpadov
  • zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie tekutých odpadov
  • komplexné služby v odpadovom hospodárstve
  • zimná údržba komunikácii

Prevádzka a zariadenia na zber sídli v priestoroch Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o., Žakovce (dcérska spoločnosť spoločnosti Marius Pedersen, a.s.)

Prevádzkové hodiny:
Pondelok6:30-15:00
Utorok6:30-15:00
Streda6:30-15:00
Štvrtok6:30-15:00
Piatok6:30-15:00

Kontakt
Marius Pedersen, a.s. prevádzka Žakovce
059 73 Žakovce 189 alebo P.O.Box 68, 058 02 Poprad
Telefonický kontakt
regionálny riaditeľ: 0914 360 888
obchodný zástupca: 0902 999 459
dispečer: 0902 999 415
e-mail: poprad@mariuspedersen.sk

Skládka odpadov Úsvit
059 73 Žakovce 189
Tel.: 0902 999 588
e-mail: tos@mariuspedersen.sk