Sabinov – Ražňany

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Ražňany
Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Ražňany zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mestá Sabinov, Lipany a okolité obce, ďalej svoje činnosti smeruje na podnikateľské subjekty a obchodné reťazce.

Zoznam činností

  • preprava odpadov
  • zber komunálnych odpadov a ich zneškodňovanie skládkovaním
  • separovaný zber
  • triedenie a lisovanie odpadov na zbernom dvore v Ražňanoch
  • kooperácia s prevádzkovateľom skládky odpadov na nie nebezpečný odpad v Ražňanoch (Spoločnosť Šariš, a.s., dcérska spoločnosť Marius Pedersen, a.s.)

Prevádzkové hodiny:
Pondelok6:00-14:30
Utorok6:00-14:30
Streda6:00-14:30
Štvrtok6:00-14:30
Piatok6:00-14:30

Harmonogram vývozov na rok 2017
Bodovce
Červená Voda
Červenica pri Sabinove
Ďačov
Daletice
Drienica
Dubovica
Gregorovce
Hanigovce
Hubošovce
Jakovany
Jakubovany
Jarovnice
Kamenica
Lažany
Lipany
Lúčka
Ľutina
Miľpoš
Olejníkov
Oľšov
Ostrovany
Ražňany
Renčišov
Rožkovany
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šarišské Sokolovce
Uzovce
Uzovské Pekľany
Uzovský Šalgov

Zvozový kalendár mesta Veľký Šariš na rok 2017
Zvozový kalendár mesta Veľký Šariš na rok 2017
Pokyny k separovanému zberu v meste Veľký Šariš

Kontakt – POZOR ZMENA:
od 1.1.2016 sa prevádzka Marius Pedersen, a.s. Sabinov presťahovala z pôvodnej adresy Hollého 35, Sabinov na novú adresu:

Marius Pedersen, a.s.
Prevádzka Ražňany
Ražňany 423, 082 61 Ražňany
Tel./Fax.: 051 452 08 42
e-mail: raznany@mariuspedersen.sk

Vedúci prevádzky
Ján Jendruš
Tel.: 0902 999 598
e-mail: jendrus.j@mariuspedersen.sk

Obchodný zástupca
Ing. Jozef Bednár
Tel.: 0902 947 869
e-mail: bednar.j@mariuspedersen.sk

AKTIVITY prevádzky Sabinov

Otvorenie zberného dvora v meste Sabinov

Súťaž v školskom zbere papiera 2011/2012