Šamorín

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Šamorín
Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Šamorín zabezpečuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálnych zákazníkov v okolí Šamorína, Dunajskej Stredy a Senca.

Zoznam činností

  • prevádzkovanie zariadenia na zber
  • zhodnocovanie odpadov – triediaca hala
  • zber a preprava komunálnych odpadov
  • zber, preprava a nakladanie so separovanými odpadmi
  • legislatívne poradenstvo

Prevádzkové hodiny:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30

Vývozné kalendáre obcí okolia mesta Šamorín na rok 2017
Dunajská Lužná
Hamuliakovo
Hubice
Hviezdoslavov
Janíky
Kalinkovo
Kvetoslavov
Macov
Mierovo
Miloslavov
Nový Život
Oľdza
Rovinka
Štvrtok na ostrove
Tomášov

Kontakt:
Marius Pedersen, a.s.

Veterná 23, 931 01 Šamorín
Tel.: 033 640 44 28
Fax.: 033 640 22 50
e-mail: samorin@mariuspedersen.sk

Ján Szegeny – 0902 999 484

Kontakt na obchodného zástupcu:
Ing. Jana Kováčová – 0902 999 451 ,  kovacova.j@mariuspedersen.sk