Spoločnosť Pohronie

Spoločnosť Pohronie a.s. vznikla v roku 1996 a zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto Zvolen, okolité obce a podnikateľské subjekty. Spoločnosť je prevádzkovateľom skládky odpadov vo Zvolenskej Slatine.

Zoznam činností

  • prevádzkovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad
  • prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
  • prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologického odpadu kompostovaním

Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na skládke
Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Zvolenská Slatina

Zoznam druhov odpadov povolených zhodnocovať na kompostárni skládky odpadov
Zoznam odpadov povolených zhodnocovať na kompostárni skládky odpadov Zvolenská Slatina

Prevádzkové hodiny – skládka odpadov:
Pondelok7:00-15:00
Utorok7:00-15:00
Streda7:00-15:00
Štvrtok7:00-15:00
Piatok7:00-15:00


Kontakt
Spoločnosť Pohronie a.s.

Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 960 01 Zvolen
P.O.BOX 19, 962 01 Zvolenská Slatina
Tel.: (045) 539 49 87 Fax.: (045) 539 49 86
Skládka odpadov Zvolenská Slatina
Tel: 0903 262 489
e-mail: pohronie@mariuspedersen.sk

Kontakt na obchodných zástupcov:
Pavla Marková, mob. 0903 686 187, markova.p@mariuspedersen.sk

Aktuality

  • Akcia na uloženie stavebného odpadu
    http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/akcia-na-ulozenie-stavebneho-odpadu/