Spoločnosť Šariš

Spoločnosť Šariš, a.s. vznikla v roku 1995 a primárne sa zaoberá zneškodňovaním nie nebezpečného odpadu od fyzických a právnických osôb zo zvozovej oblasti regiónu Sabinov a Prešov. Spoločnosť je prevádzkovateľom skládky odpadov Ražňany, ktorá je zaradená do triedy na nie nebezpečný odpad.

Zoznam činností

  • prevádzkovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad
  • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  • prenájom strojov a zariadení

Zoznam odpadov, ktoré sú povolené zneškodňovať na skládke Ražňany

Zoznam odpadov, ktoré sú povolené zneškodňovať na skládke Ražňany

Prevádzkové hodiny - skládka odpadov:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30

UPOZORNENIE:
Skládka odpadov je prevádzkovaná v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. V čase od 15:00 hod. do 15:30 hod. pracovníci skládky vykonávajú pravidelnú údržbu objektov, strojov a technologických zariadení skládky. V prípade potreby je možné odpad ukladať na skládku odpadov aj mimo prevádzkovej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

Kontakt
Spoločnosť Šariš, a.s.
Námestie Slobody 57
083 01 Sabinov

Skládka Ražňany
Tel.: 051 459 45 80, 0902 999 598
e-mail: raznany@mariuspedersen.sk
e-mail: jendrus.j@mariuspedersen.sk

Obchodný zástupca
Ing. Jozef Bednár
Tel.: 0902 947 869
e-mail: bednar.j@mariuspedersen.sk

AKTUALITY:

Výstavba IV. etapy skládky odpadov Ražňany

Otvorenie III. etapy skládky odpadov Ražňany

http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/otvorenie-III-etapy-skladky-Raznany/