Tatranská odpadová spoločnosť

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce začala činnosť na prevádzke – Skládka odpadov  Úsvit – v roku 2004, pričom do roku 2004 zabezpečovala prevádzku skládky odpadov spoločnosť Lobbe – Žakovce, spol. s r.o.
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce zabezpečuje predovšetkým zneškodňovanie nie nebezpečného, nebezpečného a inertného odpadu od fyzických a právnických osôb.

Zoznam činností

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými)
  • prenájom strojov a zariadení

Zoznam odpadov, ktoré sú povolené ukladať na skládku Úsvit, Žakovce
Zoznam odpadov, ktoré sú povolené ukladať na skládku Úsvit, Žakovce

Prevádzkové hodiny – skládka odpadov:
Pondelok6:30-15:00
Utorok6:30-15:00
Streda6:30-15:00
Štvrtok6:30-15:00
Piatok6:30-15:00

Kontakt
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.,
Žakovce 189,
059 73 Žakovce
Tel.: 0902/999 588
e-mail: tos@mariuspedersen.sk
e-mail: spes.j@mariuspedersen.sk

Aktuality: Od roku 2009 je na skládke Tatranskej odpadovej spoločnosti (Žakovce – skládka odpadov Úsvit) v prevádzke kogeneračná jednotka na spaľovanie skládkového plynu. Spaľovaním skládkového plynu, ktorý sa aktívne odčerpáva zo skládkových telies sa vyrába elektrická energia, ktorá je dodávaná do rozvodnej siete.