Spoločnosť Stredné Považie

Spoločnosť Stredné Považie a.s.

Spoločnosť Stredné Považie, a.s. vznikla v roku 1995 a je prevádzkovateľom skládky odpadov Luštek v Dubnici nad Váhom. Skládka odpadov Luštek je vybudovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Zoznam činností

  • prevádzkovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad
  • zneškodňovanie odpadov
  • zber stavebných odpadov

Zoznam odpadov, ktoré sú povolené zneškodňovať na skládke Luštek
Zoznam odpadov, ktoré sú povolené zneškodňovať na skládke odpadov Luštek

Prevádzkové hodiny - skládka odpadov:
Pondelok7:00-15:00
Utorok7:00-15:00
Streda7:00-15:00
Štvrtok7:00-15:00
Piatok7:00-15:00

Kontakt:
Spoločnosť Stredné Považie a.s.

Opatovská 1735, P.O.Box 33, 911 01 Trenčín
Tel.: 032 743 75 43-44 Fax.: 032 743 75 42
Skládka Luštek
Tel.: 0903 718 100, 0903 904 321
e-mail: lustek@mariuspedersen.sk