Sebedražie

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Sebedražie
Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Sebedražie zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre priemyselných zákazníkov, podnikateľské subjekty a obchodné reťazce.

Zoznam činností

  • zber a preprava všetkých druhov odpadov vrátane nebezpečných odpadov
  • prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – triediaca hala
  • výkup a spracovanie druhotných surovín
  • separovaný zber druhotných surovín
  • prenájom nádob, kontajnerov a lisovacích zariadení
  • legislatívne poradenstvo
  • triedenie a lisovanie druhotných surovín

Platné súhlasy
01_Registrácia_zber, preprava, obchodník a sprostredkovateľ_MPSEB_2016
03_Súhlas ObÚŽP v PD_ na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov_platné do 31.10.2015
03a)_Zmena č.1_súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov_platné do 31.10.2018
03b)_Zmena č.2_súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov_platné do 31.10.2018

Prevádzkové hodiny strediska:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30

Kontakt
Marius Pedersen, a.s.

Športová 475, 972 05 Sebedražie
Tel.: 0902 947 949
e-mail: novaky@mariuspedersen.sk
Vedúci prevádzky: Roman Peťovský, Tel.: 0902 947 949
e-mail: petovsky.r@mariuspedersen.sk
Obchodný zástupca: Jana Mišáková, Tel.: 0914 387 308
e-mail: misakova.j@mariuspedersen.sk

Aktuality

Školský zber papiera a PET fliaš v okresoch Prievidza a Partizánske http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/skolsky-zber-papiera-a-pet-flias-v-okresoch-prievidza-a-partizanske/