Zvolen

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen

Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Zvolen zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto Zvolen, okolité obce a podnikateľské subjekty. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje zberné dvory a dotrieďovacie centrum na spracovanie druhotných surovín.

Zoznam činností:

  • preprava ostatných a nebezpečných odpadov
  • prevádzkovanie zberných dvorov odpadov
  • triedenie a lisovanie ostatných odpadov
  • výkup a spracovanie druhotných surovín
  • nebezpečné odpady (tuhé, tekuté, elektroodpad)
  • zneškodňovanie odpadov
  • zhodnocovanie odpadov
  • prenájom nádob, kontajnerov

Prevádzkové hodiny – zberný dvor (Zvolen - M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen):
Pondelok6:30-15:00
Utorok6:30-15:00
Streda6:30-15:00
Štvrtok6:30-15:00
Piatok6:30-15:00
Priamy odber odpadov od obyvateľov mesta Zvolen

Prevádzkové hodiny – zberný dvor (Lieskovec - Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen)
Pondelok6:30-15:00
Utorok6:30-15:00
Streda6:30-15:00
Štvrtok6:30-15:00
Piatok6:30-15:00
Sobota7:0013:00
Priamy odber odpadov od obyvateľov mesta Zvolen a obce Lieskovec

Zoznam odpadov, s ktorými je prevádzka Zvolen oprávnená nakladať

Zoznam odpadov, s ktorými je prevádzka Zvolen oprávnená nakladať

Pravidlá, podmienky a harmonogram zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu v meste Zvolen

– Pravidlá a podmienky zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu pre občanov a podnikateľské subjekty Mesta Zvolen v roku 2017

- Množstvá vytriedených zložiek komunálneho odpadu v meste Zvolen za rok 2016

Pravidlá, podmienky a harmonogram zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu pre mesto Krupina

- Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho odpadu a triedeného odpadu na území Mesta Krupina v roku 2017

- Informácie ohľadom Zberného dvora v meste Krupina

OZNÁMENIE

Pre veľký záujem o rozšírenie otváracích hodín Zberného dvora v Krupine, Krupinica 427 sme s platnosťou od 8.6.2016 rozšírili otváracie hodiny na 6 dní v týždni nasledovne:

Otváracie hodiny v Zbernom dvore od 8.6.2016
Pondelok 7:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 14:30
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok 7:30 – 14:30
Piatok 7:30 – 14:30
Sobota 7:30 – 12:30

Obyvatelia Krupiny môžu odovzdávať komunálne odpady v zmysle VZN mesta Krupiny.

Kontakt:
Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen
Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953
zvolen@mariuspedersen.sk

Pravidlá, podmienky a harmonogram zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obce a mesto Hriňová

- Pravidlá, podmienky a harmonogram zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu pre mesto Hriňová na rok 2017

Babiná………………………………………………………Breziny……………………..         …

Bzovská Lehôtka……………………………………….Čerín……………………………………. Červeňany

Dobrá Niva…………………………………………………Dúbravica………………………………Dúbravy

Horný Tisovník………………………………………….Horné Pršany………………………… Hrochoť

Klokoč……………………………………………………….Lieskovec……………………………….Lukavica

Michalková………………………………………………..Nemce…………………………………….Očová

Oravce………………………………………………………Pliešovce………………………………..Podzámčok

Poniky……………………………………………………….Priechod…………………………………Sása

Sebedín – Bečov…………………………………………Slatinské Lazy………………………. Stará Huta

Stožok……………………………………………………… Vígľašská Huta Kalinka …………..Vígľaš………..

Zvolenská Slatina……………………………………….Zaježová………………………………………

Kontakt

Marius Pedersen, a.s.

Lieskovec, Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

Tel.: 045 532 17 64  Fax: 045 547 93 66

E-mail: zvolen@mariuspedersen.sk

zobraz na mape

Kontakt na obchodných zástupcov:

Komunálni zákazníci:

Pavla Marková – mob. 0903 686 187,  E-mail: markova.p@mariuspedersen.sk

Priemyselní zákazníci:

Ing. Martina Vozárová – mob. 0902 947 891, E-mail: vozarova.m@mariuspedersen.sk

Zákazníci Waste transport, a.s.:

Michaela Uhliarová – mob. 0911 652 643, E-mail: uhliarova.m@mariuspedersen.sk

AKTIVITY prevádzky Zvolen

Jún 2016

Školy prekvapili REKORDOM!

Viac ako 103 ton papiera a plastov vyzbierali žiaci škôl vo Zvolene a širšom okolí v školskom roku 2015/2016. Čítajte ďalej…

Raz, dva, tri a hotovo

Alebo ako zmeniť  postoj obyvateľov k svojmu okoliu.. Čítajte ďalej…

Smetiarsky 3cykel vo Zvolene

Marius Pedersen čoskoro predstaví kreatívny nápad, ktorý upriamuje pozornosť verejnosti na problém odpadov. Čítajte ďalej…

Apríl 2016

Na lesníckych dňoch boli smetiari aj drevári

Na zvolenskom námestí sa v piatok 22. apríla 2016 už po desiaty krát stretli zástupcovia lesníckych inštitúcií z celého Slovenska so širokou verejnosťou, aby spoločne oslávili svoj veľký lesnícky deň. Čítajte ďalej…

Spolu vyzbierame viac

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v sobotu 23. apríla uskutočnila na všetkých zvolenských sídliskách spoločná jarná brigáda. Mesto Zvolen s podporou hlavného partnera Marius Pedersen dodali jednotlivým skupinám brigádnikov vrecia a následne bol vyzbieraný odpad vyvezený. Čítajte ďalej…

December 2015

Finančný dar putoval ďalej

Finančná odmena, ktorú dostal zvolenský Marius Pedersen, bola súčasťou Ceny primátorky mesta Zvolen. Regionálny riaditeľ Jozef Pivka odmenu tesne pred Vianocami podelil na humánne ciele: pre Charitu sv. Alžbety, Centrum pre obnovu rodiny Dorka a na prevádzku mobilnej ľadovej plochy na Nám. SNP. Čítajte ďalej…

Zvolen znovu opeknel. Maľované kontajnery sú už aj na námestí.

Žiaci zvolenských škôl pomaľovali päť kontajnerov umiestnených pri Vianočnej dedine a pri klzisku na zvolenskom námestí. Mohli si vybrať rôzne motívy tak aby dotvárali atmosféru trhov, ale nie len vianočných,  nakoľko sa tieto kontajnery budú používať aj na iných podujatiach počas roka. Čítajte ďalej…

Jún 2015

Z čiernej skládky umelecké dielo

Rekreačná zóna pri Môťovskej priehrade vo Zvolene, ktorú roky zohavovala čierna skládka, sa počas minulého víkendu zmenila na nepoznanie. Miesto odpadu tam dnes nájdete príjemné oddychové miesto, ktoré je príjemným zážitkom pre návštevníkom priehrady. Čítajte ďalej…

Apríl 2015

DEŇ ZEME 2015

UŽ NIELEN DETI ALE AJ DOSPELÍ ZACHRAŇUJÚ MODRÚ PLANÉTU

Deň Zeme si od roku 1970 každoročne pripomína celý svet. Spoločnosť Marius Pedersen v našom regióne už dlhodobo podporuje aktivity na ochranu životného prostredia a výchovu detí a mládeže k nemu, za čo nedávno získala ocenenie VIA BONA SLOVAKIA v kategórii Zelená firma. Čítať ďalej…

Marec 2015

PROGRAM SMETIARI DEŤOM ZÍSKAL OCENENIE VIA BONA SLOVAKIA 2014

Dňa  26.3.2015 bol v Bratislave gala večer organizovaný už 15. rok Nadáciou Pontis a ich úžasnými ľuďmi, na ktorom získala spoločnosť Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Zvolen v kategórii Zelená firma CENU VIA BONA SLOVAKIA 2014.
Táto nominácia  získala aj označenie INŠPIRATÍVNY PROJEKT 2014. Čítať ďalej…

PROGRAM SMETIARI DEŤOM

17.3.2015 – Finále škôl

Už viac ako 7 rokov podporujeme školy a škôlky v environmentálnej výchove a spolu s nimi pomáhame čistiť prírodu od čiernych skládok, podporujeme školské zbery papiera a plastov a tiež organizujeme exkurzie a hry pre deti tak aby sme ich naučili SMETIARSKU ABECEDU. Čítať ďalej…

Január 2015

Zber vianočných stromčekov vo Zvolene

Tradične po vianočných sviatkoch sa ľudia postupne zbavujú vianočných stromčekov a práve vtedy začíname vo Zvolene s ich zberom. Občania majú možnosť vyložiť stromčeky k zberným nádobám a my ich priebežne odvážame. Okrem toho majú možnosť priviezť stromčeky aj do niektorého zo zberných dvorov.

Vianočný stromček z banskobystrického námestia

Prejavili sme záujem o vianočný stromček, ktorý zdobil banskobystrické námestie celé vianočné sviatky, ktorého demontáž a odvoz sa uskutočnil 9. januára 2015. Trvalo celé dopoludnie pripraviť stromček na odvoz. Materiál zo stromčeka bude použitý v rámci environmentálnej akcie spojenej s výchovou detí a mládeže, zameranej na triedenie a zhodnocovanie odpadu.

Október 2014

Mesto Zvolen má prvé polopodzemné kontajnery

27.10.2014 pribudlo vo Zvolene prvé stanovište piatich polopodzemných kontajnerov na odpad.

Učíme DETI triediť odpad, lebo oni to NAUČIA AJ VÁS“

Žiaci 5.A z III. ZŠ Jilemnického vo Zvolene navštívili našu prevádzku a formou hry sa nechali vtiahnuť do problematiky triedenia odpadov.

DEŇ  ZEME 2014

Deň Zeme 2014 – Obec Pliešovce

Deň Zeme 2014 - Vígľaš – čistenie okolia školy, sadenie kvetov a kríčkov

Deň Zeme 2014 - Obec Poniky - do riadenia sa zapojili spolu so žiakmi aj učitelia, pracovníci OÚ a starosta obce

Deň Zeme 2014 - Obec Stožok . V Stožku, ako to už býva zvykom, sa s menším počtom detí znovu podarilo starostke zapojiť aj všetkých poslancov obce a z čiernych skládok vytiahli viac ako 5 ton odpadu

Deň Zeme 2014 - mesto Hriňová.

V Hriňovej boli zapojené obidve ZŠ s cca 700 žiakmi a ich učiteľmi do čistenia okolia mesta. Menší žiaci a škôlkari z Hriňovej si precvičovali “Ako správne triediť odpad”, aby to mohli učiť svojich rodičov a susedov.

ZŠ Krivec v Hriňovejžiaci mali najprv prednášky o výskyte medveďa na Poľane a históriu, základy a vývoj odpadového hospodárstva, ktorú prezentoval riaditeľ prevádzky Marius Pedersen vo Zvolene, p.Pivka.

ZŠ Školská v Hriňovej

Deň Zeme 2014 na I. Základnej škole vo Zvolene. Žiaci I. ZŠ Zvolen čistili Mestský park Lanice, kde vyzbierali za kontajner rôznych druhov odpadov.

Deň Zeme 2014 na  V.  Základnej škole vo Zvolene

Deň Zeme 2014 na VI. základnej škole vo Zvolene  – deti si čistili a skrášľovali okolie školy na Zlatom Potoku.

Deň Zeme 2014 – učíme deti triediť odpad na Špeciálnej ZŠ vo Zvolene. Boli sme milo prekvapení ich záujmom a vedomosťami, na čom určite majú veľký podiel aj ich pedagógovia.

Deň Zeme 2014 – učíme separovať deti odpad v Materskej škole Prachatická vo Zvolene

Deti opäť zachraňovali našu Modrú Planétu

Bioodpad zelený triedime už aj na sídliskách vo Zvolene

Naučme separovať deti a oni naučia separovať rodičov

Deti zachraňujú modrú planétu – Deň Zeme 2012

Podpora školských zberov:

Školský zber papiera a plastov za II. polrok 2015/2016

-  Vyhodnotenie zberu papiera a plastov v II. polroku 2015/2016

Školský zber papiera a plastov za I. polrok 2015/2016

-  Vyhodnotenie zberu papiera a plastov v I. polroku 2015/2016

Školský zber papiera a plastov za II. polrok 2014/2015

-  Vyhodnotenie zberu papiera a plastov v II. polroku 2014/2015

Školský zber papiera a plastov I. polrok 2014/2015

-  Vyhodnotenie zberu papiera a plastov v I. polroku 2014/2015

Školský zber papiera a plastov II. polrok 2013/2014

-  Vyhodnotenie zberu papiera a plastov v II. polroku 2013/2014

Školský zber papiera a plastov I. polrok 2013/2014

-  Vyhodnotenie zberu papiera a plastov v I. polroku 2013/2014

Školský zber papiera a plastov v  II. polroku 2012/2013

- Vyhodnotenie zberu papiera a plastov v II. polroku 2012/2013

Školský zber papiera a plastov v  I. polroku 2012/2013

– Vyhodnotenie zberu papiera a plastov v I. polroku 2012/2013

Environmentálne akcie spojené s výchovou detí a mládeže – rok 2011

Deň Zeme v Pliešovskej kotline Deň Zeme v Pliešovskej kotline

Deň Zeme v Očovej Deň Zeme v Očovej

Deň Zeme vo Vígľaši Deň Zeme vo Vígľaši

Deň Zeme vo Zvolene

Čistenie potoka

AKTUALITY

Začiatok realizácie služieb pre mesto Krupina

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen presťahovaná do nových priestorov