Sortiment služieb

Stroj

Marius Pedersen, a.s. so sídlom v Trenčíne je dcérskou spoločnosťou – A/S MARIUS PEDERSEN – najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadmi a na Slovensku sa etablovala ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržbe komunikácií a starostlivosti o zeleň.

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. má od roku 2003 na svojich prevádzkach a centrále implementovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle celosvetovo platných noriem a štandardov radu ISO. Každoročne je tento IMS rozširovaný, zlepšovaný a zdokonaľovaný aj na ďalšie – nové prevádzky spoločnosti a skupiny. Základným predpokladom organizácie je neustále napredovanie a rozvoj spoločnosti k stále vyššej kvalite poskytovaných služieb smerom ku klientom – zákazníkom.

Marius Pedersen, a.s. od roku 2011 zahájila na dopravných prevádzkach implementáciu monitorovacích zariadení (GPS) do nákladných vozidiel (zberových vozidiel, vozidiel údržby,…). Systém GPS nám tak umožňuje rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov, čo výrazne prispieva ku skvalitneniu ponúkaných služieb a k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov.