Spracovanie druhotných surovín

SPRACOVANIE DRUHOTNÝCH SUROVÍN

V Marius Pedersen, a.s. neustále pracujeme na zvyšovaní podielu recyklovaných či energeticky zhodnocovaných odpadov. Komunikujeme s množstvom spracovateľov druhotných surovín po celej Európe, aby sme našim zákazníkom dokázali ponúknuť spracovanie a recykláciu čo možno najväčšieho podielu produkovaných odpadov. Recyklácia odpadov našim zákazníkom zároveň prináša nemalý ekonomický efekt. Hlavnými komoditami sú papier a lepenka, plasty, sklo, drevo či kovy. V spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme zhodnocovanie elektroodpadov a prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov.

Triedenie a úprava komunálnych i priemyselných odpadov pred samotnou recykláciou či zhodnotením, sa vykonáva na 12 prevádzkach našej spoločnosti strategicky rozmiestnených po celom Slovensku. Odpad je upravený tak, aby bolo zabezpečené maximálne vyťaženie prepravných prostriedkov. Následne je expedovaný priamo k jednotlivým spracovateľom. Títo ho využívajú ako vstupnú surovinu do vlastného výrobného procesu alebo je ďalej využívaný na výrobu energie. Pri našich komplexných riešeniach v oblasti druhotných surovín dbáme na dodržiavanie legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve.

SPRACOVANIE TECHNICKÝCH PLASTOV

Od roku 2008 sa v spoločnosti Marius Pedersen, a.s. venujeme spracovaniu odpadových technických plastov z produkcie automobilového, elektrotechnického či spotrebného priemyslu. V rámci našich komplexných služieb v odpadovom hospodárstve za výhodných cenových podmienok zabezpečujeme odber a zhodnocovanie výrobných odpadov z komoditných a technických plastov zahŕňajúcich PC, ABS, PMMA, PCABS, PA, PBT, PEI, PES, PE, PP, PS, PVC a ďalších.

Odpad vo forme odstrekov, nezhodných výrobkov, pretokov či tzv. plastových koláčov je spracovávaný v našich 3 drviacich centrách. Využívame najmodernejšiu techniku a technológiu triedenia a spracovania post-produkčných odpadov. Našim výsledným produktom je vysoko kvalitná drvina, ktorá sa opätovne využíva vo výrobnom procese našich obchodných partnerov po celom svete. V rámci našich obchodných aktivít obchodujeme s plastovými drvinami a granulátmi aj z produkcie iných subjektov.

Oddelenie druhotných surovín spoločnosti Marius Pedersen a. s. v rámci svojich aktivít zabezpečuje nakladanie predovšetkým s nasledovnými komoditami:

Papier a lepenka
• kartónové obaly, orezy z výroby krabíc, lepenka z tlačiarní
• letáky, noviny, časopisy
• všetky druhy bieleho papiera
• tlačiarenský odpad
• ďalšie druhy papiera v súlade s normou STN EN643

Plastové odpady
• rôzne druhy fólie (LDPE, HDPE, LLDPE, PP, PA/PE, BOPP a ďalšie)
• odpady z komunálnych zberov (PET fľaše; drogéria HDPE, PP, PET)
• penový polystyrén
• rôzne druhy tvrdých plastov z priemyselných a komunálnych zberov (viazacie pásky, kelímky, tácky, prepravky a pod..)
• technické a komoditné plastové post-produkčné odpady  PS, PP, PE, ABS, PC, PCABS, PMMA, PA, PBT, PEI, PES, PVC a iné (tácky, viazacie pásky, palety atď..)
• plastové drviny a granuláty

Drevo
• drevené palety a prepravné obaly

Sklo
• všetky druhy obalového a tabuľového skla, autosklá

Elektroodpady
• všetky kategórie elektroodpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z.

Batérie a akumulátory
• všetky druhy priemyselných a prenosných batérii a akumulátorov

a množstvo ďalších..

Pre ďalšie informácie neváhajte kontaktovať oddelenie druhotných surovín Marius Pedersen, a.s.

e-mail: jezik.j@mariuspedersen.sk
Tel.:  032 741 78 47
Fax.: 032 743 75 42