Ostatné

Zhodnocovanie bio-odpadov

Skupina Marius Pedersen prevádzkuje i zariadenia na zhodnocovanie biologického odpadu kompostovaním. Na zariadenia tohto druhu môžu samosprávy, ale aj podnikateľské subjekty ukladať takmer 40 druhov biologicky rozložiteľných odpadov, vrátane odpadov z údržby verejnej zelene, ktoré od 1.1.2006 nie je možné skládkovať.

Mobilné umývacie zariadenie

V rámci svojich služieb ponúkame čistenie, umývanie a dezinfekciu nádob na odpad mobilným umývacím zariadením.

Termické čistenie

V rámci svojich služieb ponúkame termické čistenie a odlakovanie kovových materiálov. Jedná sa o odstraňovanie náterov z kovových predmetov spôsobom, ktorý spĺňa všetky náročné kritériá moderného technologického procesu.