Outsourcing odpadového hospodárstva

Naša spoločnosť ponúka v rámci svojich služieb i outsourcing odpadového hospodárstva, údržby komunikáciií a starostlivosti o zeleň pre mestá, obce a podnikateľské subjekty. Outsourcing označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa), s možnosťou zabezpečenia daných služieb našimi pracovníkmi. Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných „partnerstiev“.