Údržba komunikácií a starostlivosť o zeleň

Údržba pozemných komunikácii zahŕňa:

  • zimná a letná údržba komunikácií
  • stavebná údržba a oprava komunikácií, chodníkov, parkovísk a ostatných priestranstiev ako aj zariadení a príslušenstva pozemných komunikácií
  • čistenie cestných vpustí a usadzovacích nádrží
  • poskytovanie zásahov pri haváriách

Starostlivosť o zeleň zahŕňa:

  • starostlivosť o trávniky (čistenie, kosenie, hrabanie, zabezpečenie dosevu)
  • starostlivosť o dreviny (orezávanie, ošetrovanie, odstraňovanie suchých drevín a nečistôt z korún stromov)
  • starostlivosť o detské ihriská (denný zber odpadkov, ručné kosenie trávnatých porastov, čistenie trávnikov, denná vizuálna kontrola zariadení detského ihriska)
  • starostlivosť o mobilné nádoby so zeleňou
  • starostlivosť o kvetinové záhony (výsadba, odburiňovanie, okopávanie, polievanie a prihnojovanie)
  • starostlivosť o lesopark Brezina v meste Trenčín (zabezpečenie všetkých činností odborného lesného hospodárstva)