Termické čistenie kovových materiálov a výrobkov

V rámci svojich služieb ponúka Marius Pedersen termické čistenie a odlakovanie kovových materiálov. Termické čistenie patrí medzi technológie, ktoré vo veľkej miere prispievajú k znižovaniu množstva vznikajúcich odpadov. Umožňuje recykláciu – t.j. opätovné navrátenie materiálov do výrobného cyklu, čím šetrí prírodné zdroje a energiu.

Ďalšie služby v oblasti odpadov