Firmy a priemysel

Služby poskytujeme približne pre 4 000 podnikateľských subjektov.

Skupina Marius Pedersen poskytuje služby pri nakladaní s odpadmi v nasledovných regiónoch Slovenska: Trenčín, Bratislava, Levice, Veľký Krtíš, Pezinok, Šamorín, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nováky, Zvolen, Krupina, Banská Bystrica, Vysoké Tatry, Kežmarok, Poprad, Vranov nad Topľou, Košice, Hlohovec, Sabinov, Nitra, Levice, Nová Baňa, Slovenská Ľupča a iné. V uvedených regiónoch aktívne vykonáva zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu, priemyselných a nebezpečných odpadov, pričom zabezpečuje tieto služby pre približne 4 000 podnikateľských subjektov,  priemyselné podniky a obchodné reťazce.

Pri nakladaní s odpadmi používa rozmanité technológie a to tak, aby bol maximálne využitý potenciál materiálovej a energetickej hodnoty odpadov.

Medzi obchodných partnerov patria spoločnosti, ktoré predstavujú elitu podnikateľských subjektov z hľadiska ochrany životného prostredia, a ktoré získali medzinárodné certifikáty riadenia kvality aj vďaka svojmu nekompromisne náročnému prístupu k tvorbe a ochrane životného prostredia.

Fakt, že si tieto spoločnosti  vybrali spomedzi mnohých firiem  za dodávateľa  služieb práve niektorú zo spoločností patriacich do skupiny Marius Pedersen na Slovensku, považujeme za uznanie profesionálnych kvalít a korektnosti našej spoločnosti.

Medzi základné ciele spoločnosti patrí vhodným spôsobom pomáhať riešiť problémy svojich partnerov na území Slovenskej republiky v oblasti nakladania s odpadmi a zároveň aktívne vplývať na skvalitňovanie životného prostredia v regiónoch, kde skupina Marius Pedersen  poskytuje svoje služby.