Bzenex BMP

Spoločnosť Bzenex BMP, s.r.o. je spoločným podnikom obce Bzenica a spoločnosti Marius Pedersen a.s. Bola založená zakladateľskou zmluvou v máji 2007 s cieľom rozvíjať aktivity v oblasti nakladania s odpadmi v regiónoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Od januára 2009 začala prevádzkovať skládku odpadov Bzenica – Uhlisko.

Služby

Prevádzkové hodiny

Zariadenie na zber odpadov

Bzenica č. 344
966 01 Bzenica

Tel.: +421 45 681 29 42

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30

Kontakt

Bzenex BMP, s.r.o.
Bzenica č. 344
966 01 Bzenica

Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko
Tel: +421 45 681 29 42
E-mail: bzenex@mariuspedersen.sk

Kontakt na obchodného zástupcu:
Ján Dinga
Tel: +421 914 362 106
E-mail: dinga.j@mariuspedersen.sk