Triedenie odpadov

Triedený zber odpadov je jednou z podstatných opôr moderného integrovaného odpadového hospodárstva, pretože iba týmto spôsobom sa môže dosiahnuť efektívne zníženie množstva odpadu zneškodňovaného na skládkach odpadov.

Medzi najmodernejšie zariadenia na triedenie odpadov patrí technologická linka na automatické optické triedenie plastových odpadov s využitím balistického separátora. Optická jednotka dokáže na základe typu plastu a farby rozlíšiť jednotlivé komodity. Náš projekt zavedenia novej technológie triedenia plastov podporuje zvýšenie kvality a kvantity triedeného zberu plastov. Plastový odpad je spracovávaný v objeme asi 2500 ton ročne. Spustením novej linky sme schopní tento objem materiálov spracovať v jednej pracovnej zmene. Na novej linke vieme za jednu hodinu spracovať 1,5 tony vstupného materiálu. Denne tak linkou prejde v jednej pracovnej zmene 10 – 11 ton. Využitím novej technológie očakávame zníženie podielu odpadu z triedenia, ktoré sa v minulosti pohybovalo na úrovni 40 – 50 %.

Ďalšie služby v oblasti odpadov