Služby skupiny Marius Pedersen

Poskytujeme komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi

Skupina Marius Pedersen ponúka komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi pre komerčných zákazníkov a samosprávy. Poskytovanie služieb je založené na individuálnom prístupe k požiadavkám zákazníkov,a to v súlade s platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. Medzi základné princípy skupiny Marius Pedersen patrí nadštandardný dôraz na ochranu životného prostredia.

Okrem nižšie uvedených služieb v rámci celej skupiny Marius Pedersen poskytujeme poradenské služby, odborné konzultácie a administratívno-legislatívne služby v odpadovom hospodárstve.

oblasť odpadov V oblasti odpadov
údržba komunikácií Údržba komunikácií
zeleň Starostlivosť o zeleň