Oprava komunikácií

Zabezpečujeme stavebnú údržbu komunikácii, opravy výtlkov na miestnych komunikáciách, parkoviskách, chodníkoch, údržbu škár vozoviek, čistenie a opravu dažďových vpustí alebo opravu dopravných značiek.

oprava komunikácii

Ďalšie služby v oblasti údržby komunikácii