Kopaničiarska odpadová spoločnosť

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu v mestách Nové Mesto nad Váhom a okolie, Stará Turá a okolie, Myjava a okolie, Piešťany a okolie a služby v oblasti odpadového hospodárstva pre okolité obce a podnikateľské subjekty.

Spoločnosť prevádzkuje dve skládky pre nie nebezpečný odpad v Kostolnom a v Rakoviciach.

Prepravu zabezpečuje ramenovými a hákovými nakladačmi. Na zber a prepravu odpadu prenajíma veľkoobjemové kontajnery o objeme 5, 7, 10 a 35 m3.

Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné

Služby

Prevádzkové hodiny

Skládka odpadov Kostolné

Kostolné č. 390
916 13 Kostolné

Tel.: +421 32 7790 550

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30
Skládka odpadov Rakovice

Rakovický háj č. 191
922 08 Rakovice

Tel.: +421 902 999 591

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30

Kontakt

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Skládka Kostolné
Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné
Tel.: +421 32 7790 550
Fax.: +421 32 7790 120
Mobil: +421 902 999 592
E-mail: kos@mariuspedersen.sk

Skládka Rakovice
Rakovický háj č. 191, 922 08 Rakovice
Tel.: +421 902 999 591
E-mail: kos@mariuspedersen.sk