Kopaničiarska odpadová spoločnosť

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva v mestách Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, v okolitých obciach a pre podnikateľské subjekty. Spoločnosť je prevádzkovateľom skládok odpadov v Kostolnom a Rakoviciach. Skládky odpadov Kostolné a Rakovice sú vybudované ako skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné

Služby

Prevádzkové hodiny

Skládka odpadov Kostolné

Kostolné č. 390
916 13 Kostolné

Tel.: +421 32 7790 550

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30
Skládka odpadov Rakovice

Rakovický háj č. 191
922 08 Rakovice

Tel.: +421 902 999 591

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30

Kontakt

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Skládka Kostolné
Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné
Tel.: +421 32 7790 550
Fax.: +421 32 7790 120
Mobil: +421 902 999 592
E-mail: kos@mariuspedersen.sk

Skládka Rakovice
Rakovický háj č. 191, 922 08 Rakovice
Tel.: +421 902 999 591
E-mail: kos@mariuspedersen.sk