Spoločnosť Šariš

Spoločnosť Šariš, a.s. vznikla v roku 1995 a primárne sa zaoberá zneškodňovaním nie nebezpečného odpadu od fyzických a právnických osôb zo zvozovej oblasti regiónu Sabinov a Prešov. Spoločnosť je prevádzkovateľom skládky odpadov Ražňany, ktorá je zaradená do triedy na nie nebezpečný odpad.

Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov

Služby

Prevádzkové hodiny

Skládka Ražňany

Ražňany 423
082 61 Ražňany

Tel.: +421 51 452 08 42

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30
UPOZORNENIE
Skládka odpadov je prevádzkovaná v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. V čase od 15:00 hod. do 15:30 hod. pracovníci skládky vykonávajú pravidelnú údržbu objektov, strojov a technologických zariadení skládky. V prípade potreby je možné odpad ukladať na skládku odpadov aj mimo prevádzkovej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

Kontakt

Spoločnosť Šariš, a.s.
Námestie Slobody 57
083 01 Sabinov