Hlásenie poistnej udalosti

Kontaktné údaje poškodeného

ulica, číslo domu, mesto

Vozidlo, ktoré škodu spôsobilo

jazda vpred, cúvanie, státie

Druh poistnej udalosti

Poškodenie nehnuteľného majetku

(dom, múr, plot...)
podrobný popis poškodenia (max. 60 slov)
max. 8 MB.

Poškodenie hnuteľného majetku (vozidlo)

jazda vpred, cúvanie, státie
meno, adresa, kontakt - ak je iný ako poškodený
podrobný popis poškodenia (max. 60 slov)
max. 8 MB