Borina EKOS

Spoločnosť BORINA EKOS s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. Spoločnosť je prevádzkovateľom skládky odpadov v Livinských Opatovciach. Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a skládky odpadov na nebezpečný odpad.

Livinské Opatovce č. 86, 956 32 Livinské Opatovce

Služby

Prevádzkové hodiny

Zariadenie na zber odpadov

Livinské Opatovce č. 86
956 32 Livinské Opatovce

Tel.: +421 903 790 419

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30

Kontakt

BORINA EKOS s.r.o.
Skládka odpadov Livinské Opatovce
Livinské Opatovce č. 86
956 32 Livinské Opatovce

Tel. skládka: +421 903 790 419
E-mail: borina@mariuspedersen.sk

Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Edita Vnučková, +421 902 999 542

Vedúci skládky:
Jozef Klačanský, +421 903 704 121

Obchodný zástupca:
Jozef Králik, +421 902 999 407