Drvenie odpadov

Ide o spracovanie odpadových technických plastov z produkcie automobilového, elektrotechnického či spotrebného priemyslu. Odpad vo forme odstrekov, nezhodných výrobkov, pretokov či tzv. plastových koláčov je spracovávaný v našich 3 drviacich centrách. Výstupom drvenia je vysoko kvalitná drvina, ktorá sa opätovne využíva vo výrobnom procese našich obchodných partnerov po celom svete. V rámci obchodných aktivít obchodujeme s plastovými drvinami a granulátmi aj z produkcie iných subjektov.

Ďalšie služby v oblasti odpadov