Technológie a zariadenia

Skládky komunálnych a ostatných odpadov

Skupina Marius Pedersen prevádzkuje trinásť skládok odpadov. Uvedené skládky odpadov sú vlastnené a prevádzkované samostatnými spoločnosťami, pričom akcionárov predstavujú jednotlivé mestá a Marius Pedersen, a.s. Všetky skládky sú určené pre iný ako nebezpečný odpad. Skládky v Livinských Opatovciach, Novom Tekove, Mochovciach a Žakovciach slúžia aj na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.