Kompostovanie

Skupina Marius Pedersen prevádzkuje aj zariadenia na zhodnocovanie biologického odpadu kompostovaním. Rovnaká technológia kompostovania v pásových hromadách na otvorenej ploche umožňuje viacerým kooperujúcim kompostárňam využívať spoločné mobilné strojné zariadenia. Materiál privezený na kompostáreň je podrvený a podľa receptúry namiešaný do zakládok. Tieto sú prekopávané závesným prekopávačom kompostu. Po skončení procesu kompostovaný materiál opúšťa technologickú plochu a je podľa potreby preosiaty na sitovacom zariadení. Výsledný produkt je podrobovaný chemickým analýzam a je s úspechom používaný pri rekultivácii skládok odpadu.

Ďalšie služby v oblasti odpadov