Technológie a zariadenia

Zariadenie pre energetické využívanie odpadov

Odpad z triedenia odpadov končí v lisovacom kontajneri, a ďalej je upravovaný špeciálnym drvičom na tuhé alternatívne palivo (TAP), ktoré sa energeticky využíva prioritne v cementárenskom priemysle.

Využitie odpadov z dreva – po pretriedení, drtení a mletí vyrábame z odpadového dreva surovinu vhodnú pre výrobcov palivových paliet a brikiet, resp. nového recyklovaného nábytku.