Biodegradácia

Biodegradácia, čiže biologický rozklad, je špeciálnym prípadom, pri ktorom dochádza k rozkladu polymérov pôsobením biologických činiteľov. Známa je biodegradácia mikroorganizmami, hlodavcami a hmyzom. Pri rozklade látok s obsahom proteínov dochádza k hnitiu. Organizmy, ktoré sa na biologickom rozklade podieľajú, sa nazývajú dekompozitórni rozkladači.

Na prevádzke Žirany, našej dcérskej spoločnosti Waste transport, je biotechnologické zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov (kontaminovaných ropnými látkami) vykonávané na otvorenej výrobnej ploche 3018 m2 aplikáciou preparátu na predupravený kontaminovaný materiál (odpad) a udržiavaním podmienok priaznivých pre rozvoj mikrobiálnej populácie:

  • pH 4,5 až 7,5
  • teplota 5 až 35 °C ( ale dokážu pracovať v rozpätí 0-60 °C)
  • vlhkosť 40 – 60 %
  • prístup vzduchu
  • prísun živín

Preparát je vyvinutý pre degradáciu znečistenia ropnými uhľovodíky. Účinnosť bola overená aj na znečistenie PAU a BTEX.

Ďalšie služby v oblasti odpadov