Zber odpadu vozidlami FRONTPRESS

Ide o najmodernejší systém zberu odpadov. Špeciálne zberné vozidlo typu FRONTPRESS umožňuje vysýpanie až 12 typov zberných nádob. Zberné nádoby pre čelné vysýpanie sú určené na ľahké druhy odpadov ako sú zmiešané obaly, kartón, rôzny priemyselný odpad, plasty, komunálny odpad a podobne.

zber odpadu vozidlami

Ďalšie služby v oblasti odpadov