Waste transport, a.s., Žirany

Spoločnosť Waste transport, a.s. je dcérskou spoločnosťou obchodnej spoločnosti Marius Pedersen, a.s. odo dňa 15.10.2015. Týmto dňom sa spoločnosť Marius Pedersen, a.s. stala jediným akcionárom spoločnosti SITA Slovensko, a.s. Dňa 24.10.2015 bolo zmenené pôvodné obchodné meno spoločnosti SITA Slovensko, a s. na nový názov Waste transport, a.s. Medzi základné ciele spoločnosti patrí vhodné riešenie problémov svojich partnerov v oblasti nakladania s odpadmi a zároveň skvalitnenie životného prostredia v regiónoch, v ktorom pôsobí.

Žirany 474, 951 74 Žirany

Služby

Prevádzkové hodiny

Zariadenie na zber odpadov

Žirany 474
951 74 Žirany

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30

Kontakt

Sídlo spoločnosti:
Waste transport, a.s.
Kukuričná 8
831 03 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Žirany 474
951 74 Žirany

Tel.: +421 37 651 37 75
Fax.: +421 37 651 37 76
E-mail: info@mariuspedersen.sk, wt@mariuspedersen.sk

Regionálny riaditeľ: 
Bc. Juraj Konrád, +421 911 652 644
konrad.j@mariuspedersen.sk