Legislatíva

Registre:

Registrácia MP_zber, preprava a obchodník_OO aj NO_2016Stiahnuť
Registrácia_obchodník, zber a preprava_VŽP materiál kat.3_písm.p a fStiahnuť

Platné rozhodnutia:

Prevádzky Marius Pedersen, a.s., ktoré majú vydaný súhlas na zhodnocovanie odpadov:

MP, a.s. – Košice
Súhlas ObUZP KE_prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platí do 15.11.2014Stiahnuť
Zmena č.1_súhlasu OUZP KE_prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R13_platí do 14.11.2019Stiahnuť
MP, a.s. – Lieskovec
Rozhodnutie-súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_R12,R13_Lieskovec_do 30.04.2021Stiahnuť
MP, a.s. – Pezinok
Rozhodnutie_súhlas OÚPK_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platí do 31.3.2021Stiahnuť
MP, a.s. – Sabinov (od 1.1.2016 už Ražňany)
Rozhodnutie OÚSB_súhlas_zariadenie na zhodnocovanie odpadov_do 31.3.2020Stiahnuť
MP, a.s. – Sebedražie
Súhlas ObÚŽP v PD_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platné do 31.10.2017Stiahnuť
Zmena č.1_súhlasu OÚŽP_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platné do 31.10.Stiahnuť
Zmena č.2_súhlasu OÚ_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platné do 31.10.2017Stiahnuť
Zmena č.3_súhlasu OÚ_na prevádzk. zariadenia na zhodnoc. odpadov_navýšenie množstiev_31.10.2017Stiahnuť
Zmena č.4_súhlasu_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_do 31.10.2022Stiahnuť
MP, a.s. – Šulekovo
Rozhodnutie-suhlas-OUHC-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-R11-R12-R13-1-5-2021Stiahnuť
MP, a.s. – Veľký Krtíš
Suhlas-ObUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-30-6-2015Stiahnuť
Zmena-c1-Suhlas-ObUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-doplnenieStiahnuť
Zmena-c2-Suhlas-ObUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-doplnenie-o-drevoStiahnuť
Zmena-c3-Suhlas-OUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadovStiahnuť
Zmena-c4-Suhlas-OUZP-vo-VK-zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadovStiahnuť
Zmena-c5-suhlasu-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-R12-30-6-2020Stiahnuť
Regionálna skládka Veľký Krtíš, PriemstavStiahnuť
MP, a.s. – Vranov nad Topľou
Súhlas-na-prevádzkovanie-zariadenia-na-zhodnocovanie-odpadov-R12-R13_platí-do-31.12.2017Stiahnuť
Zmena-1-suhlas-prevadzkovanie-zariadenia-zhodnocovanie-odpadov-R12-R13.2017.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Banská Bystrica
Regionálna skládka odpadov, Banská BystricaStiahnuť
MP, a.s. – Trenčín, ZD v areáli CMR Púchov, Terézie Vansovej 1054, Púchov
Súhlas-ObÚŽP_zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov_ZD-CMR-Púchov_platí-do-30.6.2016Stiahnuť
Zmena-c1-suhlasu-zariadenie-zhodnocovanie-ZD-CMR-Puchov-2021Stiahnuť
MP, a.s. – Trenčín, Zlatovská, kompostáreň
Súhlas kompostáreň bio Zámostie – do 14.11.2011Stiahnuť
Zmena č.1 súhlasu kompostáreň bio Zámostie – do 15.07.2014Stiahnuť
Zmena č.2 súhlasu kompostáreň bio Zámostie – do 15.07.2015Stiahnuť
Zmena č.3 súhlasu kompostáreň bio Zámostie – do 27.04.2020Stiahnuť
Zmena č.4_súhlasu_kompostáreň bio_Zámostie_do 27.04.2020Stiahnuť

Dcérske spoločnosti – skládky – celé IPKZ, t.j. rozhodnutia na zneškodňovanie odpadov:

BORINA EKOS s.r.o.
Borina Ekos - BE - Livinské OpatovceStiahnuť
01 Súhlas KÚŽP TN prepravu NO Borina Ekos platné do 1.12.2012Stiahnuť
01a) Zmena č.1 súhlasu KÚŽP na nakladanie a prepravu NO platné do 28.5.2015Stiahnuť
01b) Zmena č.2 súhlasu OUZP na nakladanie a prepravu NO platné do 31.3.2018Stiahnuť
01c) Zmena č.3 nakladanie a preprava NO kraj a SR platí do 31.3.2018Stiahnuť
01d Zmena č.4 nakladanie a preprava NO kraj a SR platí do 28.2.2023Stiahnuť
02-3625-OIPK-499-04-Rf-370300104-IPKZStiahnuť
05 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber a zhromažďovanie odpadov bez predch. triedenia platí do 30.04.2018Stiahnuť
05a) Zmena č.1-súhlasu zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov platí do 31.01.2023Stiahnuť
BZENEX BMP, s.r.o.
Rozhodnutie BZENEX – BMP – UhliskoStiahnuť
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.
Komplex – odpadová spoločnosť – Pusté SadyStiahnuť
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
Kopaničiarska odpadová spoločnosť - K.O.S. - Kostolné a RakoviceStiahnuť
Spoločnosť Stredné Považie a.s.
Spoločnosť Stredné Považie - SSP - LuštekStiahnuť
Spoločnosť Šariš, a.s.
Spoločnosť Šariš – SŠ – RažňanyStiahnuť
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce
Tatranská odpadová spoločnosť - TOS - ŽakovceStiahnuť
Tekovská ekologická, s.r.o.
Tekovská ekologická – TE – Nový Tekov _ IPKZ zmenyStiahnuť
Tekovská ekologická – TE – Nový Tekov_IPKZStiahnuť
Súhlas KÚŽP na nakladanie a prepravu NOStiahnuť
Spoločnosť Pohronie – SP – Zvolenská Slatina
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_kompostáreň_platí do 31.7.2018Stiahnuť
Zmena č.1_súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_kompostáreň_platí do 31.3.2022Stiahnuť
Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 – úprava odpadov_platí do 31.04.2018Stiahnuť
Spoločnosť Pohronie - SP - Zvolenská SlatinaStiahnuť
Waste transport, a.s
Registracia-SVaPS-SR-obchodnik-zber-preprava-VZP-WTStiahnuť
Waste transport, a.s., Mochovce
Registracia-zber-preprava-obchodnik-WT-MochovceStiahnuť
IPKZ-42-OIPK-014-05-Rf-370290104Stiahnuť
IPKZ-4639-OIPK-1597-05-Rf-370290104-Z2Stiahnuť
IPKZ-1055-OIPK-415-06-Rf-370290104-Z3Stiahnuť
IPKZ-4-7-2007-Raf-370290104-Z5Stiahnuť
IPKZ-4176-18393-2008-Raf-370290104-Z6Stiahnuť
IPKZ-5327-38333-2010-Sim-370290104-Z7Stiahnuť
IPKZ-3660-24942-2011-Raf-Sim-370290104-Z8-SPStiahnuť
IPKZ-270-1669-2012-Sim-370290104-Z9Stiahnuť
IPKZ-670-1676-2012-Sim-373190107-KR-Z8Stiahnuť
IPKZ-4548-27479-2012-Sim-370290104-Z10-SPStiahnuť
IPKZ-6822-32011-2012-Sim-370290104-Z11Stiahnuť
IPKZ-4534-30528-2013-Med-370290104-Z12-KRStiahnuť
IPKZ-913-5822-2014-Hli-370290104-Z13-KRStiahnuť
IPKZ-5288-25713-2014-Sza-370290104-Z14Stiahnuť
IPKZ-275-9510-2015-Sza-370290104-Z15-KRStiahnuť
IPKZ-15413-2016-Sza-Med-370290104-Z16-KRStiahnuť
Waste transport, a.s., Žirany
Potvrdenie-o-registracii-zber-preprava-obchodnik-sprostredkovatel-WT-ŽiranyStiahnuť
06) Súhlas na prevádz. zar. na zhodnocovanie odpadov_kompostáreň_OU-NR-OSZP3_2015_021897_03_F06_platný do 31.5.2020Stiahnuť
07) Súhlas na prevádz. zar. na zneškodňovanie odpadov_úprava kalov_A_2010_02614_03_F32_platný do 31.8.2020Stiahnuť
07a) Zmena č.1 súhlasu na prev. zar. na zneškodňovanie odpadov_OU_NR_OSZP3_2015_021904_03_F42_platí do 31.8.2020Stiahnuť
09) IPKZ-biodegradaciu-zber-NO-SIZP-BA-354-242008-Raf-374820107-2017Stiahnuť
09a) Zmena-c-1-suhlasu-prevadz-zar-zhodnocovanie-lis-2012-01199-03-F25-2021Stiahnuť
09b) Zmena-c-2-IPKZ-biodegradaciu-zber-NO-4779-16914-2009-Raf-374820107-Z2-2017Stiahnuť
09c) Zmena-c-3-IPKZ-biodegradaciu-zber-NO-5030-20437-2009-Sim-374820107-KR-2017Stiahnuť
09d) Zmena č.4 IPKZ pre biodegradáciu a zber NO_5955_31378_2011_Raf_Šim_374820107_Z4_platí do 21.8.2017Stiahnuť
09e) Zmena-c-5-IPKZ-biodegradaciu-zber-NO-4748-22387-2014-Sza-374820107-Z5-2017Stiahnuť
09f) Zmena-c-6-IPKZ-biodegradaciu-zber-NO-4598-18251-2015-Sza-374820107-Z6-2017Stiahnuť
09g) Zmena-c-7-IPKZ-biodegradaciu-zber-NO-4085-196882016Sza374820107Z7Stiahnuť
10) Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie_lis_ ObUŽP NR_A_2011_01133_04_F32_platný do 31.3.2021Stiahnuť
10a) Zmena č. 1 súhlasu na prevádz. zar. na zhodnocovanie_lis_ A_2012_01199_03_F25_platí do 31.3.2021Stiahnuť
Waste transport, a.s., Levice
Rozhodnutie-súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov_TH_WTLEV_platí do 24.6.2021Stiahnuť
Registrácia_zber, preprava, obchodník_WT LeviceStiahnuť
Waste transport, a.s,. Nová Baňa
Potvrdenie o registrácii_WT-Nová Baňa_obchodník, sprostredkovateľ, zber, prepravaStiahnuť
Waste transport, a.s., Sliač
Rozhodnutie-súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_WT Sliač_TH_platí do 30.6.2021Stiahnuť

Zber a preprava odpadov:

PrP č.1 - Prepravný poriadok MP - final_rev.0Stiahnuť
PrP č.02 - Prepravný poriadok_BORINA EKOS - final_0Stiahnuť
PrP č.03 - Prepravný poriadok TE - úvod.str_rev.2Stiahnuť
PrP č.04 - Prepravný poriadok - KOS_final_rev.2Stiahnuť
PrP č.07 - Prepravný poriadok BZENEX BMP - final_rev.1Stiahnuť
PrP č.08 - Prepravný poriadok PETMAS_final_1Stiahnuť
PrP č.09 - Prepravný poriadok WT - final_0Stiahnuť