Legislatíva

Registre:

Registrácia MP zber, preprava a obchodník 2018Stiahnuť
Registrácia_obchodník, zber a preprava_VŽP materiál kat.3_písm.p a fStiahnuť

Platné rozhodnutia:

Prevádzky Marius Pedersen, a.s., ktoré majú vydaný súhlas na zhodnocovanie odpadov:

MP, a.s. – Košice
2 - rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov platí do 1.3.2023Stiahnuť
MP, a.s. – Lieskovec
Rozhodnutie-súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_R12,R13_Lieskovec_do 30.04.2021Stiahnuť
04a) Zmena č.1 súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12,R13 Lieskovec do 30.04.2021.pdfStiahnuť
04b) Zmena č.1 súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12,R13 Lieskovec do 30.04.2021.pdfStiahnuť
04c)_Zmena č.3_súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_R12,R13_Lieskovec_do 30.11.2025.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Pezinok
Rozhodnutie_súhlas OÚPK_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platí do 31.3.2021Stiahnuť
02a)_Zmena č.1_súhlasu_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platí do 31.3.2021.pdfStiahnuť
02b)_Zmena č.2_súhlasu_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platí do 31.3.2026.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Sabinov (od 1.1.2016 už Ražňany)
Rozhodnutie OÚSB_súhlas_zariadenie na zhodnocovanie odpadov_do 31.3.2020Stiahnuť
05_Rozhodnutie OÚSB_súhlas_zariadenie na zhodnocovanie odpadov_do 31.3.2024.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Sebedražie
Súhlas ObÚŽP v PD_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platné do 31.10.2017Stiahnuť
Zmena č.1_súhlasu OÚŽP_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platné do 31.10.Stiahnuť
Zmena č.2_súhlasu OÚ_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platné do 31.10.2017Stiahnuť
Zmena č.3_súhlasu OÚ_na prevádzk. zariadenia na zhodnoc. odpadov_navýšenie množstiev_31.10.2017Stiahnuť
Zmena č.4_súhlasu_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_do 31.10.2022Stiahnuť
MP, a.s. – Šulekovo
Rozhodnutie-suhlas-OUHC-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-R11-R12-R13-1-5-2021Stiahnuť
05a) Zmena č.1 súhlasu_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R11, R12, R13 do 1.5.2021.pdfStiahnuť
05b)_Zmena č.2_súhlasu_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R11,R12,R13_do 16.12.2025.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Veľký Krtíš
Suhlas-ObUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-30-6-2015Stiahnuť
Zmena-c1-Suhlas-ObUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-doplnenieStiahnuť
Zmena-c2-Suhlas-ObUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-doplnenie-o-drevoStiahnuť
Zmena-c3-Suhlas-OUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadovStiahnuť
Zmena-c4-Suhlas-OUZP-vo-VK-zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadovStiahnuť
Zmena-c5-suhlasu-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-R12-30-6-2020Stiahnuť
Regionálna skládka Veľký Krtíš, PriemstavStiahnuť
03_Súhlas na zhodnocovanie odpadov_R12_do 30.4.2018Stiahnuť
03a)_Zmena č.1_súhlasu na zhodnocovanie odpadov_R12_do 30.4.2023Stiahnuť
04f)_Zmena č.6_súhlasu_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R12_platí do 30.6.2025.pdfStiahnuť
04g)_Zmena č.7_súhlasu_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R12_platí do 30.6.2025.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Vranov nad Topľou
Súhlas-na-prevádzkovanie-zariadenia-na-zhodnocovanie-odpadov-R12-R13_platí-do-31.12.2017Stiahnuť
Zmena-1-suhlas-prevadzkovanie-zariadenia-zhodnocovanie-odpadov-R12-R13.2017.pdfStiahnuť
11b)_Zmena č.2_súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12-R13_do 31.12.2020Stiahnuť
11c)_Zmena č.3_súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12-R13_do 31.12.2024.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Banská Bystrica
Regionálna skládka odpadov, Banská BystricaStiahnuť
04_Rozhodnutie ObUZP_zhodnocovanie odpadov §7 ods.1 pism. b) - R12_drevo_platí do 30.6.2018.pdfStiahnuť
04a_Zmena č.1_súhlasu_zhodnocovanie odpadov_platí do 30.6.2023.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Trenčín, ZD v areáli CMR Púchov, Terézie Vansovej 1054, Púchov
Súhlas-ObÚŽP_na_prevádzkovanie_zariadenia_na_zber_odpadov_ZD-CMR-Púchov_platí-do-29.6.2026Stiahnuť
Súhlas-ObÚŽP_zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov_ZD-CMR-Púchov_platí-do-30.6.2016Stiahnuť
Zmena-c1-suhlasu-zariadenie-zhodnocovanie-ZD-CMR-Puchov-2021Stiahnuť
Zmena_c.2_suhlasu_zariadenie_na_zhodnocovanie_odpadov_ZD_CMR_Puchov_plati_do_16.12.2025Stiahnuť
MP, a.s. – Trenčín, Zlatovská, kompostáreň
Súhlas kompostáreň bio Zámostie – do 14.11.2011Stiahnuť
Zmena č.1 súhlasu kompostáreň bio Zámostie – do 15.07.2014Stiahnuť
Zmena č.2 súhlasu kompostáreň bio Zámostie – do 15.07.2015Stiahnuť
Zmena č.3 súhlasu kompostáreň bio Zámostie – do 27.04.2020Stiahnuť
Zmena č.4_súhlasu_kompostáreň bio_Zámostie_do 27.04.2020Stiahnuť
Zmena_c.5_suhlasu_kompostaren__bio_Zamostie_do_13.02.2025Stiahnuť
28_Rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_11.12.2022Stiahnuť
Zmena_c.1_rozhodnutia_zariadenie_na_zhodnocovanie_odpadov_11.12.2022Stiahnuť
29_Rozhodnutie na vydanie PP zariadenia na zhodnocovanie odpadov_11.12.2022Stiahnuť
Zmena_c.1_suhlasu_na_vydanie_PP_zariadenia_na_zhodnocovanie_odpadov_15.12.2025Stiahnuť
POSTUP A PODMIENKY ZABEZPEČENIA PREBERANIA BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH_ODPADOVStiahnuť

Dcérske spoločnosti – skládky – celé IPKZ, t.j. rozhodnutia na zneškodňovanie odpadov:

BORINA EKOS s.r.o.
Borina Ekos - BE - Livinské OpatovceStiahnuť
01_Suhlas_KuZP_TN_na_prepravu_NO_-_Borina_Ekos_platne_do_1.12.2012Stiahnuť
01a)_Zmena_c.1_suhlasu_KuZP_na_nakladanie_a_prepravu_NO_platne_do_28.5.2015Stiahnuť
01b)_Zmena_c.2_suhlasu_OUZP_na_nakladanie_a_prepravu_NO_platne_do_31.3.2018Stiahnuť
01c)_Zmena_c.3_nakladanie_a_preprava_NO_kraj_a_SR_plati_do_31.3.2018Stiahnuť
01d)_Zmena_c.4_nakladanie_a_preprava_NO_kraj_a_SR_plati_do_28.2.2023Stiahnuť
01e)_Zmena_c.5_nakladanie_a_preprava_NO_kraj_a_SR_plati_do_28.2.2023_pravoplatneStiahnuť
01f)_Zmena_c.6_nakladanie_a_preprava_NO_kraj_a_SR_plati_do_28.2.2023Stiahnuť
05_Suhlas_na_prevadzkovanie_zariadenia_na_zber_a_zhromaZďovanie_odpadov_bez_predch.triedenia_plati_do_31.1.2023Stiahnuť
05a)_Zmena_c.1_suhlasu_na_prevadzkovanie_zariadenia_na_zber__plati_do_31.1.2023Stiahnuť
06) Rozhodnutie BORINA EKOS Doprava 2013Stiahnuť
07_Potvrdenie o registrácii BORINA EKOS_zber, obchodník a dopravca_§98Stiahnuť
09_Konečné rozhodnutie o pokračovaní skládky_BE.pdfStiahnuť
BZENEX BMP, s.r.o.
Rozhodnutie BZENEX – BMP – UhliskoStiahnuť
02_Súhlas ObÚŽP_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R12_Bzenex_platí do 14.5.2016Stiahnuť
02a)_Zmena č.1_súhlasu_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R12_Bzenex_platí do 14.5.2021Stiahnuť
02b)_Zmena č.2_súhlasu_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R12_Bzenex_platí do 23.12.2025.pdfStiahnuť
05_Registrácia BMP_dopravca, obchodník, sprotstredkovateľ_2018Stiahnuť
06)_Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy_pre BMP_platí do 4.6.2024Stiahnuť
06a)_Zmena č.1_Povolenie na výkon nákladnej cestnej dopravy_pre BMP_platí do 4.6.2024.pdfStiahnuť
ICEKO-ONYX, S.R.O.
01_Registrácia_zber a preprava OO_ICEKO_2001.pdfStiahnuť
04_Zariadenie na zhodnocovanie odpadov_ICEKO_platí do 28.02.2023.pdfStiahnuť
KANAL M.P.S.
01_Registrácia KANAL MPS_9.10.2020.pdfStiahnuť
01-1_Príloha k registrácii_KANAL MPS_2020.pdfStiahnuť
02_Registrácia_DOPRAVA_KANAL MPS_29.5.2020.pdfStiahnuť
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.
Komplex – odpadová spoločnosť – Pusté SadyStiahnuť
02_Potvrdenie o registrácii_§98 ods.1-4_2018Stiahnuť
04_Konečné rozhodnutie o pokracovaní skládky.pdfStiahnuť
06_Rozhodnutie_výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej dopravy_do 24.6.2023.pdfStiahnuť
06a)_Zmena č.1_doplnenie počtu vozidiel - 10_do 24.6.2023.pdfStiahnuť
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
Kopaničiarska odpadová spoločnosť - K.O.S. - Kostolné a RakoviceStiahnuť
3)_Rozhodnutie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy_platí o 5.12.2023.pdfStiahnuť
04)_Konečné rozhodnutie o pokračovanú činnosti §114c_3.12.2019.pdfStiahnuť
5_Registrácia_zber, dopravca, obchodník a sprostredkovateľ_KOS_2018Stiahnuť
Spoločnosť Stredné Považie a.s.
Spoločnosť Stredné Považie - SSP - LuštekStiahnuť
Spoločnosť Šariš, a.s.
Spoločnosť Šariš – SŠ – RažňanyStiahnuť
03_Rozhodnutie_súhlas_zariadenie na zhodnocovanie odpadov_drevo_R12-R13_platí do 31.3.2021.pdfStiahnuť
03a)_Zmena č.1_súhlasu_zariadenie na zhodnocovanie odpadov_SŠ-Skládka_platí do 31.5.2024.pdfStiahnuť
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce
Tatranská odpadová spoločnosť - TOS - ŽakovceStiahnuť
03)_Súhlas na zhodnocovanie odpadov z dreva_R12-R13_platí do 31.5.2018Stiahnuť
03a)_Zmena č.1_súhlasu na zhodnocovanie R12_platí do 31.5.2023Stiahnuť
04_Registrácia_zber, dopravca, nakladanie s OO a NO_TOS_§98_2018Stiahnuť
Tekovská ekologická, s.r.o.
Tekovská ekologická – TE – Nový Tekov_IPKZStiahnuť
08_Registrácia OUŽP Levice_zber, obchodník a dopravca_§98Stiahnuť
01_Súhlas KÚŽP na nakladanie a prepravu NO_na skládku Nový Tekov_platí do 5.12.2022Stiahnuť
01a)_Zmena č.1_súhlasu_na nakladanie a prepravu NO_na skládku Nový Tekov_kraj_platí do 5.12.2022Stiahnuť
02_Rozhodnutie - súhlas na nakladanie a prepravu NO_do zariadenia na zber - sklad NO_kraj a SR_platí do 11.4.2018Stiahnuť
02a)_Zmena č.1 súhlasu na nakladanie a prepravu NO_do zariadenia na zber - sklad NO_kraj a SR_platí do 11.4.2021Stiahnuť
02b)_Zmena č.2 súhlasu na nakladanie a prepravu NO_do zariadenia na zber - sklad NO_kraj a SR_platí do 31.3.2024Stiahnuť
07_Rozhodnutie_povolenie prevádzkovateľa_nákladnej cestnej dopravy_platí do 28.8.2023.pdfStiahnuť
11_Konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti_skládky odpadov.pdfStiahnuť
Spoločnosť Pohronie – SP – Zvolenská Slatina
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_kompostáreň_platí do 31.7.2018Stiahnuť
Zmena č.1_súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_kompostáreň_platí do 31.3.2022Stiahnuť
Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 – úprava odpadov_platí do 31.04.2018Stiahnuť
Spoločnosť Pohronie - SP - Zvolenská SlatinaStiahnuť
02b)_Zmena č.2_súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_31.3.2022.pdfStiahnuť
03a)_Zmena č.1 súhlasu na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12_platí do 31.3.2023Stiahnuť
Waste transport, a.s
01_Potvrdenie o registrácii_dopravca, obchodník, sprostredkovateľ_§98_2018_WTallStiahnuť
04_Rozhodnutie povolenia na výkon cestnej dopravy_WT_25.11.2013.pdfStiahnuť
04a)_Rozhodnutie povolenia na výkon cestnej dopravy_WT_22.10.2014.pdfStiahnuť
04b)_Rozhodnutie povolenia na výkon cestnej dopravy_WT_27.4.2015.pdfStiahnuť
04c)_Rozhodnutie povolenia na výkon cestnej dopravy_WT_23.11.2015.pdfStiahnuť
04d)_Rozhodnutie povolenia na výkon cestnej dopravy_WT_4.3.2016.pdfStiahnuť
Waste transport, a.s., Mochovce
Waste transport, a.s. – Skládka Kalná nad HronomStiahnuť
08_Konečné rozhodnutie_8938-418042019Rum370290104KP.pdfStiahnuť
11_Registrácia_zber, preprava, obchodník_WT Mochovce.pdfStiahnuť
Waste transport, a.s., Žirany
06) Súhlas na prevádz. zar. na zhodnocovanie odpadov_kompostáreň_OU-NR-OSZP3_2015_021897_03_F06_platný do 31.5.2020Stiahnuť
06a)_Zmena č.1_súhlasu_prevádzkovanie zar. na zhodnocovanie_kompostáreň_platný do 30.4.2025.pdfStiahnuť
07) Súhlas na prevádz. zar. na zneškodňovanie odpadov_úprava kalov_A_2010_02614_03_F32_platný do 31.8.2020Stiahnuť
07a) Zmena č.1 súhlasu na prev. zar. na zneškodňovanie odpadov_OU_NR_OSZP3_2015_021904_03_F42_platí do 31.8.2020Stiahnuť
07b) Zmena č.2 súhlasu_zar_na zneškodňovanie odpadov_platí do 31.8.2025.pdfStiahnuť
10) Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie_lis_platný do 30.11.2025.pdfStiahnuť
IPKZStiahnuť
Waste transport, a.s., Levice
02_Rozhodnutie_súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_30.6.2026.pdfStiahnuť
02_Oprava rozhodnutia_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_16.7.2021.pdfStiahnuť

Zber a preprava odpadov:

PrP č.1 - Prepravý poriadok MP - final 2019 rev.1Stiahnuť
PrP č.02 - Prepravný poriadok BORINA EKOS - final_0Stiahnuť
PrP č.03 - Prepravný poriadok TE - final rev.2 2016Stiahnuť
PrP č.04 - Prepravný poriadok - KOS final rev.2 2016Stiahnuť
PrP č.07 - Prepravný poriadok BZENEX BMP - final rev.2 2019Stiahnuť
PrP č.08 - Prepravný poriadok PETMAS final rev.1 2016Stiahnuť
PrP č.09 - Prepravný poriadok WT - final_0Stiahnuť
PrP č.10 - Prepravný poriadok Kanal MPS final 2020 rev.0Stiahnuť