Legislatíva

Registre:

Registrácia MP zber, preprava a obchodník 2018Stiahnuť
Registrácia_obchodník, zber a preprava_VŽP materiál kat.3_písm.p a fStiahnuť

Platné rozhodnutia:

Prevádzky Marius Pedersen, a.s., ktoré majú vydaný súhlas na zhodnocovanie odpadov:

MP, a.s. – Košice
2 - rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov platí do 1.3.2023Stiahnuť
MP, a.s. – Lieskovec
Rozhodnutie-súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_R12,R13_Lieskovec_do 30.04.2021Stiahnuť
04a) Zmena č.1 súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12,R13 Lieskovec do 30.04.2021.pdfStiahnuť
04b) Zmena č.1 súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12,R13 Lieskovec do 30.04.2021.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Pezinok
Rozhodnutie_súhlas OÚPK_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platí do 31.3.2021Stiahnuť
MP, a.s. – Sabinov (od 1.1.2016 už Ražňany)
Rozhodnutie OÚSB_súhlas_zariadenie na zhodnocovanie odpadov_do 31.3.2020Stiahnuť
MP, a.s. – Sebedražie
Súhlas ObÚŽP v PD_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platné do 31.10.2017Stiahnuť
Zmena č.1_súhlasu OÚŽP_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platné do 31.10.Stiahnuť
Zmena č.2_súhlasu OÚ_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_platné do 31.10.2017Stiahnuť
Zmena č.3_súhlasu OÚ_na prevádzk. zariadenia na zhodnoc. odpadov_navýšenie množstiev_31.10.2017Stiahnuť
Zmena č.4_súhlasu_na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_do 31.10.2022Stiahnuť
MP, a.s. – Šulekovo
Rozhodnutie-suhlas-OUHC-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-R11-R12-R13-1-5-2021Stiahnuť
05a) Zmena č.1 súhlasu_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R11, R12, R13 do 1.5.2021.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Veľký Krtíš
Suhlas-ObUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-30-6-2015Stiahnuť
Zmena-c1-Suhlas-ObUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-doplnenieStiahnuť
Zmena-c2-Suhlas-ObUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-doplnenie-o-drevoStiahnuť
Zmena-c3-Suhlas-OUZP-VK-zariadenie-zhodnocovanie-odpadovStiahnuť
Zmena-c4-Suhlas-OUZP-vo-VK-zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadovStiahnuť
Zmena-c5-suhlasu-zariadenie-zhodnocovanie-odpadov-R12-30-6-2020Stiahnuť
Regionálna skládka Veľký Krtíš, PriemstavStiahnuť
03_Súhlas na zhodnocovanie odpadov_R12_do 30.4.2018Stiahnuť
03a)_Zmena č.1_súhlasu na zhodnocovanie odpadov_R12_do 30.4.2023Stiahnuť
MP, a.s. – Vranov nad Topľou
Súhlas-na-prevádzkovanie-zariadenia-na-zhodnocovanie-odpadov-R12-R13_platí-do-31.12.2017Stiahnuť
Zmena-1-suhlas-prevadzkovanie-zariadenia-zhodnocovanie-odpadov-R12-R13.2017.pdfStiahnuť
11b)_Zmena č.2_súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12-R13_do 31.12.2020Stiahnuť
MP, a.s. – Banská Bystrica
Regionálna skládka odpadov, Banská BystricaStiahnuť
04_Rozhodnutie ObUZP_zhodnocovanie odpadov §7 ods.1 pism. b) - R12_drevo_platí do 30.6.2018.pdfStiahnuť
04a_Zmena č.1_súhlasu_zhodnocovanie odpadov_platí do 30.6.2023.pdfStiahnuť
MP, a.s. – Trenčín, ZD v areáli CMR Púchov, Terézie Vansovej 1054, Púchov
Súhlas-ObÚŽP_zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov_ZD-CMR-Púchov_platí-do-30.6.2016Stiahnuť
Zmena-c1-suhlasu-zariadenie-zhodnocovanie-ZD-CMR-Puchov-2021Stiahnuť
MP, a.s. – Trenčín, Zlatovská, kompostáreň
Súhlas kompostáreň bio Zámostie – do 14.11.2011Stiahnuť
Zmena č.1 súhlasu kompostáreň bio Zámostie – do 15.07.2014Stiahnuť
Zmena č.2 súhlasu kompostáreň bio Zámostie – do 15.07.2015Stiahnuť
Zmena č.3 súhlasu kompostáreň bio Zámostie – do 27.04.2020Stiahnuť
Zmena č.4_súhlasu_kompostáreň bio_Zámostie_do 27.04.2020Stiahnuť
28_Rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_11.12.2022Stiahnuť
29_Rozhodnutie na vydanie PP zariadenia na zhodnocovanie odpadov_11.12.2022Stiahnuť

Dcérske spoločnosti – skládky – celé IPKZ, t.j. rozhodnutia na zneškodňovanie odpadov:

BORINA EKOS s.r.o.
Borina Ekos - BE - Livinské OpatovceStiahnuť
06) Rozhodnutie BORINA EKOS Doprava 2013Stiahnuť
07_Potvrdenie o registrácii BORINA EKOS_zber, obchodník a dopravca_§98Stiahnuť
BZENEX BMP, s.r.o.
Rozhodnutie BZENEX – BMP – UhliskoStiahnuť
02_Súhlas ObÚŽP_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R12_Bzenex_platí do 14.5.2016Stiahnuť
02a)_Zmena č.1_súhlasu_zariadenie na zhodnocovanie odpadov R12_Bzenex_platí do 14.5.2021Stiahnuť
05_Registrácia BMP_dopravca, obchodník, sprotstredkovateľ_2018Stiahnuť
06)_Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy_pre BMP_platí do 4.6.2024Stiahnuť
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.
Komplex – odpadová spoločnosť – Pusté SadyStiahnuť
02_Potvrdenie o registrácii_§98 ods.1-4_2018Stiahnuť
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
Kopaničiarska odpadová spoločnosť - K.O.S. - Kostolné a RakoviceStiahnuť
5_Registrácia_zber, dopravca, obchodník a sprostredkovateľ_KOS_2018Stiahnuť
Spoločnosť Stredné Považie a.s.
Spoločnosť Stredné Považie - SSP - LuštekStiahnuť
Spoločnosť Šariš, a.s.
Spoločnosť Šariš – SŠ – RažňanyStiahnuť
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce
Tatranská odpadová spoločnosť - TOS - ŽakovceStiahnuť
03)_Súhlas na zhodnocovanie odpadov z dreva_R12-R13_platí do 31.5.2018Stiahnuť
03a)_Zmena č.1_súhlasu na zhodnocovanie R12_platí do 31.5.2023Stiahnuť
04_Registrácia_zber, dopravca, nakladanie s OO a NO_TOS_§98_2018Stiahnuť
Tekovská ekologická, s.r.o.
Tekovská ekologická – TE – Nový Tekov_IPKZStiahnuť
08_Registrácia OUŽP Levice_zber, obchodník a dopravca_§98Stiahnuť
01_Súhlas KÚŽP na nakladanie a prepravu NO_na skládku Nový Tekov_platí do 5.12.2022Stiahnuť
01a)_Zmena č.1_súhlasu_na nakladanie a prepravu NO_na skládku Nový Tekov_kraj_platí do 5.12.2022Stiahnuť
02_Rozhodnutie - súhlas na nakladanie a prepravu NO_do zariadenia na zber - sklad NO_kraj a SR_platí do 11.4.2018Stiahnuť
02a)_Zmena č.1 súhlasu na nakladanie a prepravu NO_do zariadenia na zber - sklad NO_kraj a SR_platí do 11.4.2021Stiahnuť
Spoločnosť Pohronie – SP – Zvolenská Slatina
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_kompostáreň_platí do 31.7.2018Stiahnuť
Zmena č.1_súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_kompostáreň_platí do 31.3.2022Stiahnuť
Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 – úprava odpadov_platí do 31.04.2018Stiahnuť
Spoločnosť Pohronie - SP - Zvolenská SlatinaStiahnuť
03a)_Zmena č.1 súhlasu na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12_platí do 31.3.2023Stiahnuť
Waste transport, a.s
01_Potvrdenie o registrácii_dopravca, obchodník, sprostredkovateľ_§98_2018_WTallStiahnuť
Waste transport, a.s., Mochovce
Waste transport, a.s. – Skládka Kalná nad HronomStiahnuť
Waste transport, a.s., Žirany
06) Súhlas na prevádz. zar. na zhodnocovanie odpadov_kompostáreň_OU-NR-OSZP3_2015_021897_03_F06_platný do 31.5.2020Stiahnuť
07) Súhlas na prevádz. zar. na zneškodňovanie odpadov_úprava kalov_A_2010_02614_03_F32_platný do 31.8.2020Stiahnuť
07a) Zmena č.1 súhlasu na prev. zar. na zneškodňovanie odpadov_OU_NR_OSZP3_2015_021904_03_F42_platí do 31.8.2020Stiahnuť
10) Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie_lis_ ObUŽP NR_A_2011_01133_04_F32_platný do 31.3.2021Stiahnuť
10a) Zmena č. 1 súhlasu na prevádz. zar. na zhodnocovanie_lis_ A_2012_01199_03_F25_platí do 31.3.2021Stiahnuť
10b) Zmena č. 1 súhlasu na prevádz. zar. na zhodnocovanie_lis_OU_NR_OSZP3_2015_003652_03_F43_platí do 31.3.2021Stiahnuť
Waste transport, a.s., Levice
Rozhodnutie-súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov_TH_WTLEV_platí do 24.6.2021Stiahnuť
01a)_Zmena č.1_súhlasu_zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov_TH_WTLEV_platí do 24.6.2021Stiahnuť
Waste transport, a.s,. Nová Baňa
Potvrdenie o registrácii_WT-Nová Baňa_obchodník, sprostredkovateľ, zber, prepravaStiahnuť
Waste transport, a.s., Sliač
Rozhodnutie-súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_WT Sliač_TH_platí do 30.6.2021Stiahnuť

Zber a preprava odpadov:

PrP č.1 - Prepravý poriadok MP - final 2019 rev.1Stiahnuť
PrP č.02 - Prepravný poriadok BORINA EKOS - final_0Stiahnuť
PrP č.03 - Prepravný poriadok TE - final rev.2 2016Stiahnuť
PrP č.04 - Prepravný poriadok - KOS final rev.2 2016Stiahnuť
PrP č.07 - Prepravný poriadok BZENEX BMP - final rev.2 2019Stiahnuť
PrP č.08 - Prepravný poriadok PETMAS final rev.1 2016Stiahnuť
PrP č.09 - Prepravný poriadok WT - final_0Stiahnuť
PrP č.10 - Prepravný poriadok Kanal MPS final 2020 rev.0Stiahnuť