Zber psích exkrementov

Spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje vyprázdňovanie zberných nádob určených na zhromažďovanie psích výkalov. Psí exkrement je zaradený v katalógu odpadov medzi ostatný odpad. V praxi to znamená, že občan môže takýto odpad odložiť zároveň aj do každého smetného koša na území mesta, ktorý je určený na bežný komunálny odpad. Živočíšne výkaly v žiadnom prípade nepatria do smetnej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad.

zber psích exkrementov

Ďalšie služby v oblasti údržby komunikácii