Výroba tuhého alternatívneho paliva

Hlavným prínosom technologickej linky na výrobu tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a priemyselného odpadu je zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku. Vstupným materiálom do linky je odpad z triedenia odpadov, a tento je ďalej upravovaný špeciálnym drvičom na tuhé alternatívne palivo (TAP), ktoré sa energeticky využíva prioritne v cementárenskom priemysle.

výroba tuhého alternatívneho paliva

Ďalšie služby v oblasti odpadov