Tekovská ekologická

Spoločnosť Tekovská ekologická, s.r.o. svoju činnosť zahájila 1.1.1996. Od roku 2003 patrí do skupiny Marius Pedersen. Spoločnosť Tekovská ekologická, s.r.o. poskytuje služby v oblasti zberu a zvozu komunálneho a priemyselného odpadu zberovými vozidlami od komunálnych i priemyselných zákazníkov. Hlavným predmetom podnikania je prevádzkovanie skládky odpadov na skládke v Novom Tekove, cestná nákladná doprava a podnikanie v oblasti prepravy, úpravy a separácie odpadov. Regionálna skládka Tekovská ekologická v Novom Tekove zaujíma centrálnu funkciu pri kontrolovanom a systematickom zneškodňovaní odpadov z približne 50 000 domácností zo širokého okolia Levíc a Nitry. Spádovú oblasť predstavuje mesto Nitra a 15 ďalších obcí v jej okolí a tiež 22 obcí okresu Levice, odpad zo živností a priemyslu.

Nový Tekov č.133, 935 33 Nový Tekov

Služby

Prevádzkové hodiny

Zariadenie na zber odpadov

Nový Tekov č.133
935 33 Nový Tekov

Tel.: +421 36 6387 230

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30

Kontakt

Tekovská ekologická s.r.o.
Nový Tekov č.133
935 33 Nový Tekov