Komplex – odpadová spoločnosť

KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Spoločníkov spoločnosti tvoria KOMPLEX, záujmové združenie obcí a Marius Pedersen, a.s. Medzi základné ciele našej spoločnosti patrí vhodné riešenie problémov svojich obchodných partnerov v oblasti nakladania s odpadmi a zároveň skvalitnenie životného prostredia v regióne, v ktorom pôsobí.

č. 131, 925 54 Pusté Sady

Služby

oblasť odpadov V oblasti odpadov
údržba komunikácií Údržba komunikácií
zeleň Starostlivosť o zeleň

Prevádzkové hodiny

Skládka odpadov Pusté Sady

č. 131
925 54 Pusté Sady

Tel.: +421 31 786 12 30

Pondelok7:3016:00
Utorok7:3016:00
Streda7:3016:00
Štvrtok7:3016:00
Piatok7:3016:00

Kontakt

KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o.
Skládka odpadov Pusté Sady
č. 131, 925 54 Pusté Sady

Korešpondenčná adresa: P.O.Box 49, 926 01 Sereď
Tel. dispečing: +421 31 786 12 30,
Fax.: +421 31 786 12 44
Tel. vedúci skládky a dopravy: +421 917 272 288

Kontakt na obchodného manažéra:
Ing. Denisa Čambálová
Tel: +421 918 423 286
E-mail: komplex@mariuspedersen.sk