Žakovce

Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Žakovce zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre regióny miest Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš, a taktiež pre obchodné reťazce, priemyselné podniky i súkromný sektor.

Služby

oblasť odpadov V oblasti odpadov
údržba komunikácií Údržba komunikácií

Prevádzkové hodiny

Marius Pedersen, a.s. prevádzka Žakovce

059 73 Žakovce 189

Tel.: +421 914 360 888

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30

Prevádzka a zariadenia na zber sídli v priestoroch Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o., Žakovce
(dcérska spoločnosť spoločnosti Marius Pedersen, a.s.)

Kontakt

Marius Pedersen, a.s.,
prevádzka Žakovce
059 73 Žakovce 189

Regionálny riaditeľ:
Mária Glevaňáková, +421 902 999 459, glevanakova.m@mariuspedersen.sk 

 

Obchodný zástupca:
Jana Špaková, +421 914 360 888, spakova.j@mariuspedersen.sk

 

Dispečer:
Peter Špes, +421 902 999 415, spes.p@mariuspedersen.sk