Žakovce

Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Žakovce zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre regióny miest Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš, a taktiež pre obchodné reťazce, priemyselné podniky i súkromný sektor.

Služby

V oblasti odpadov
Údržba komunikácií

Prevádzkové hodiny

Marius Pedersen, a.s. prevádzka Žakovce

059 73 Žakovce 189

Tel.: +421 902 999 459

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30

Prevádzka a zariadenia na zber sídli v priestoroch Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o., Žakovce
(dcérska spoločnosť spoločnosti Marius Pedersen, a.s.)

Kontakt

Marius Pedersen, a.s.,
prevádzka Žakovce
059 73 Žakovce 189

alebo
P.O.Box 68, 058 02 Poprad

Skládka odpadov Úsvit
059 73 Žakovce 189

Tel.: +421 902 999 588
E-mail: tos@mariuspedersen.sk

Regionálny riaditeľ: +421 914 360 888
Obchodný zástupca: +421 902 999 459
Dispečer: +421 902 999 415
E-mail: poprad@mariuspedersen.sk