Waste transport, a.s., Levice

Spoločnosť Waste transport, a.s. je dcérskou spoločnosťou obchodnej spoločnosti Marius Pedersen, a.s. odo dňa 15.10.2015. Týmto dňom sa spoločnosť Marius Pedersen, a.s. stala jediným akcionárom spoločnosti SITA Slovensko, a.s. Dňa 24.10.2015 bolo zmenené pôvodné obchodné meno spoločnosti SITA Slovensko, a s. na nový názov Waste transport, a.s. Medzi základné ciele spoločnosti patrí vhodné riešenie problémov svojich partnerov v oblasti nakladania s odpadmi a zároveň skvalitnenie životného prostredia v regiónoch, v ktorom pôsobí.

Mochovská 5782, 934 01 Levice

Služby

Kontakt

Prevádzka Levice:
Mochovská 5782
934 01 Levice

E-mail: levice@mariuspedersen.sk

Vedúci prevádzky:
Rastislav Jančo, +421 911 973 685
janco.r@mariuspedersen.sk

Sídlo spoločnosti:
Waste transport, a.s.
Kukuričná 8
831 03 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Žirany 474
951 74 Žirany