Banská Bystrica

Spoločnosť Marius Pedersen a.s. prevádzka Banská Bystrica zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto Banská Bystrica, okolité obce a podnikateľské subjekty. Spoločnosť je prevádzkovateľom regionálnej skládky odpadov v Banskej Bystrici a zberne triedeného odpadu Dechetteries.

Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica

Služby

Prevádzkové hodiny

Zariadenie na zber odpadov Banská Bystrica

Šalková 4414
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 418 6188

Pondelok6:3016:30
Utorok6:3015:30
Streda6:3015:30
Štvrtok6:3016:30
Piatok8:3015:30
Sobota7:0014:00
Zberný dvor mesta Banská Bystrica

Šalková 4414
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 418 6188

Pondelok8:3017:30
Utorok8:3017:30
Streda8:3017:30
Štvrtok8:3017:30
Piatok8:3017:30
Sobota8:3017:00

Kontakt

Marius Pedersen, a.s.
Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa:
P.O.BOX 51, 974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 418 61 88
Fax.: +421 48 418 61 89
E-mail: bbystrica@mariuspedersen.sk
E-mail: drugdova.m@mariuspedersen.sk

Obchodný zástupca:
Ing. Peter Hološ
Tel.: +421 914 387 320
E-mail: holos.p@mariuspedersen.sk

Zuzana Gyurkovicsová
Tel.: +421 914 360 868
E-mail: gyurkovicsova.z@mariuspedersen.sk