Banská Bystrica

Spoločnosť Marius Pedersen a.s. prevádzka Banská Bystrica zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto Banská Bystrica, okolité obce a podnikateľské subjekty. Spoločnosť je prevádzkovateľom regionálnej skládky odpadov v Banskej Bystrici a zberne triedeného odpadu Dechetteries.

Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica

Služby

Prevádzkové hodiny

Zariadenie na zber odpadov Banská Bystrica

Šalková 4414
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 418 6188

Pondelok6:3016:30
Utorok6:3015:30
Streda6:3015:30
Štvrtok6:3016:30
Piatok6:3015:30
Sobota7:0014:00
Zberný dvor mesta Banská Bystrica

Šalková 4414
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 418 6188

Pondelok9:0017:00
Utorok9:0017:00
Streda9:0017:00
Štvrtok9:0017:00
Piatok9:0017:00
Sobota10:0016:00

Kontakt

Marius Pedersen, a.s.
Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa:
P.O.BOX 51, 974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 418 61 88
Fax.: +421 48 418 61 89
E-mail: bbystrica@mariuspedersen.sk
E-mail: drugdova.m@mariuspedersen.sk

Obchodný zástupca:
Marianna Klobušická
Tel.: +421 903 736 089
E-mail: klobusicka.m@mariuspedersen.sk