Lisovanie odpadov

Vytriedený odpad a druhotné suroviny sú spracované v lisovacích zariadeniach, hlavne v kontinuálnych stacionárnych kanálových lisoch alebo v mobilných lisovacích jednotkách. Zlisovaním odpadu a druhotných surovín do balíkov sa zmenší objem odpadu, čo umožňuje jednoduchšiu manipuláciu s odpadom a následne i jednoduchšiu expedíciu ku koncovým spracovateľom.

Ďalšie služby v oblasti odpadov