Manažment spoločnosti

Medzi základné princípy spoločností skupiny Marius Pedersen patrí nadštandardný dôraz na ochranu životného prostredia, dôsledné dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, komplexnosť poskytovaných služieb, triedenie tých zložiek odpadu, kde je táto činnosť efektívna, otvorenosť voči partnerom, vytváranie jednotlivých systémov nakladania s odpadmi v celom regióne so zohľadnením špecifík jednotlivých lokalít a partnerov, prepracovaná personálna politika a efektívne organizačné postupy a štruktúry.

marius-pedersen-manazment-sujan

Ing. Oliver Šujan

generálny riaditeľ
marius-pedersen-manazment-jakes

Ing. Juraj Jakeš

obchodný riaditeľ
marius-pedersen-manazment-lobotkova

Ing. Vladimíra Lobotková

finančná riaditeľka
marius-pedersen-manazment-fasko

Ing. Slavomír Faško

technický a prevádzkový riaditeľ
marius-pedersen-manazment-bevilaqua

Mgr. Martin Bevilaqua

námestník obchodného riaditeľa divízia západ
marius-pedersen-manazment-jonek

Mgr. Peter Jonek

námestník obchodného riaditeľa divízia východ
marius-pedersen-manazment-horvath

Ing. Ivan Horváth

námestník prevádzkového riaditeľa divízia západ
marius-pedersen-manazment-jendrus

Ing. Peter Jendruš

námestník prevádzkového riaditeľa divízia východ
marius-pedersen-panacik

Mgr. Marek Dulák

námestník technického riaditeľa divízia západ
Mylbachr-marius-pedersen

Ing. Milan Mylbachr

námestník technického riaditeľa divízia východ
Matejcik-marius-pedersen

Bc. Štefan Matejčík

regionálny riaditeľ prevádzky Bratislava
Zavrel-marius-pedersen

Ing. Miroslav Zavřel

regionálny riaditeľ prevádzky Trenčín
Kostal-marius-pedersen

Ing. Ľubomír Košťál

regionálny riaditeľ prevádzok Pezinok a Šamorín
marius-pedersen-panacik

Kamil Džačovský

regionálny riaditeľ prevádzok Šulekovo a Piešťany
Lehotay-marius-pedersen

Ing. Ján Lehotay

riaditeľ Kopaničiarska odpadová spoločnosť
Herda-marius-pedersen

Alexander Herda

riaditeľ Tekovská ekologická, Waste Transport Levice, Waste Transport Mochovce
Vnuckova-marius-pedersen

Ing. Edita Vnučková

riaditeľka Borina Ekos
Serences-marius-pedersen

Ing. Jaroslav Serenčéš

riaditeľ Komplex – odpadová spoločnosť
cervenka-marius-pedersen

Štefan Červenka

regionálny riaditeľ prevádzky Košice
Pivka-marius-pedersen

Jozef Pivka

regionálny riaditeľ prevádzky Zvolen
marius-pedersen-panacik

Mária Glevaňáková

regionálna riaditeľka prevádzky Žakovce a Tatranská odpadová spoločnosť
marius-pedersen-panacik

Tomáš Lauro

regionálny riaditeľ prevádzky Veľký Krtíš
marius-pedersen-panacik

Bc. Juraj Valach

regionálny riaditeľ prevádzky Sebedražie
marius-pedersen-panacik

Bc. Juraj Konrád

regionálny riaditeľ Waste transport Žirany