Manažment spoločnosti

Medzi základné princípy spoločností skupiny Marius Pedersen patrí nadštandardný dôraz na ochranu životného prostredia, dôsledné dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, komplexnosť poskytovaných služieb, triedenie tých zložiek odpadu, kde je táto činnosť efektívna, otvorenosť voči partnerom, vytváranie jednotlivých systémov nakladania s odpadmi v celom regióne so zohľadnením špecifík jednotlivých lokalít a partnerov, prepracovaná personálna politika a efektívne organizačné postupy a štruktúry.

sujan-marius-pedersen

Ing. Oliver Šujan

generálny riaditeľ
jakes-marius-pedersen

Ing. Juraj Jakeš

obchodný riaditeľ
lobotkova-marius-pedersen

Ing. Vladimíra Lobotková

finančná riaditeľka
ing-slavomir-fasko-mariuspedersen

Ing. Slavomír Faško

technický a prevádzkový riaditeľ
bevilaqua-marius-pedersen

Mgr. Martin Bevilaqua

námestník obchodného riaditeľa divízia západ
jonek-marius-pedersen

Mgr. Peter Jonek

námestník obchodného riaditeľa divízia východ
dulak-marius-pedersen

Mgr. Marek Dulák

námestník technického riaditeľa divízia západ
mylbachr-marius-pedersen

Ing. Milan Mylbachr

námestník technického riaditeľa divízia východ
horvat-marius-pedersen

Ing. Ivan Horváth

námestník prevádzkového riaditeľa divízia západ
jendrus-marius-pedersen

Ing. Peter Jendruš

námestník prevádzkového riaditeľa divízia východ
matejcik-marius-pedersen

Bc. Štefan Matejčík

regionálny riaditeľ prevádzky Bratislava
zavrel-marius-pedersen

Ing. Miroslav Zavřel

regionálny riaditeľ prevádzky Trenčín
kostal-marius-pedersen

Ing. Ľubomír Košťál

regionálny riaditeľ prevádzok Pezinok a Šamorín
dzacovsky-marius-pedersen

Kamil Džačovský

regionálny riaditeľ prevádzok Šulekovo a Piešťany
lehotay-marius-pedersen

Ing. Ján Lehotay

riaditeľ Kopaničiarska odpadová spoločnosť
herda-marius-pedersen

Alexander Herda

riaditeľ Tekovská ekologická, Waste Transport Levice, Waste Transport Mochovce
vnuckova-marius-pedersen

Ing. Edita Vnučková

riaditeľka Borina Ekos
serences-marius-pedersen

Ing. Jaroslav Serenčéš

riaditeľ Komplex – odpadová spoločnosť
cervenka-marius-pedersen

Štefan Červenka

regionálny riaditeľ prevádzky Košice
pivka-marius-pedersen

Jozef Pivka

regionálny riaditeľ prevádzky Zvolen
glevanakova-marius-pedersen

Mária Glevaňáková

regionálna riaditeľka prevádzky Žakovce a Tatranská odpadová spoločnosť
lauro-marius-pedersen

Tomáš Lauro

regionálny riaditeľ prevádzky Veľký Krtíš
valach-marius-pedersen

Bc. Juraj Valach

regionálny riaditeľ prevádzky Sebedražie
konrad-marius-pedersen

Bc. Juraj Konrád

regionálny riaditeľ Waste transport Žirany